Plaid yn galw am weithredu i reoli cyflogau uchel yn y sector cyhoeddus

Neil_McEvoy.jpg

Heddiw bydd Neil McEvoy AC Plaid Cymru dros Ganol De Cymru yn arwain dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ar raddfeydd tâl mewn awdurdodau lleol Cymreig a’r sector cyhoeddus ehangach.

Mae cynnig sydd wedi ei osod gan Blaid Cymru yn amlygu’r bwlch rhwng y gweithwyr sy’n cael eu talu fwyaf a lleiaf mewn awdurdodau lleol a’r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru, gan alw ar Lywodraeth Cymru i ddeddfu i gyflwyno graddfeydd tâl cenedlaethol a thelerau ac amodau i reoli cyflogau prif ac uwch swyddogion.

Dywedodd Neil McEvoy AC y byddai hyn yn sicrhau cyflog teg i holl weithwyr sector cyhoeddus Cymru a dod â chyflogau prif swyddogion dan reolaeth.

Wrth siarad cyn y ddadl heddiw (Dydd Mercher), dywedodd Neil McEvoy AC Plaid Cymru:

“Byddaf yn defnyddio dadl heddiw i daflu goleuni ar gyflogau annerbyniol o uchel rhai prif weithredwyr a phrif swyddogion mewn rhai awdurdodau lleol.

“Mae’r pecynnau cyflog gwarthus hyn eisoes wedi denu beirniadaeth.

“Mae Prif Weithredwyr rhai awdurdodau lleol a byrddau iechyd yn ennill yn sylweddol fwy na’r Prif Weinidog. Nid yw hynny’n iawn.

“Nawr, mae Plaid Cymru’n galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i weithredu’n gadarn ac i ddeddfu i gyflwyno cyfraddau tâl wedi eu gosod yn genedlaethol i reoli cyflogau uwch yn y sector cyhoeddus.

“Mewn cyfnod pan fo teuluoedd cyffredin yn cael eu gorfodi i gyfri’r ceiniogau a gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu torri i’r byw, mater syml o egwyddor yw hi y dylai’r llywodraeth gymryd camau i roi terfyn ar gyflogau uchel mewn awdurdodau lleol a’r sector cyhoeddus ehangach unwaith ac am byth.

“Rhaid i ni ddod a chyflogau uchaf y sector cyhoeddus dan reolaeth a sicrhau cyflog teg i’n gweithwyr mwyaf diwyd yn y sector cyhoeddus.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.