Galw am bwerau economaidd i ryddhau gweithwyr Cymreig o'r trap cyflog-isel

Adam-Conf-221_(1).jpg 

Mae Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid Adam Price heddiw wedi gwneud yr achos o blaid trosglwyddo pwerau economaidd o San Steffan i'r Cynulliad Cenedlaethol wrth i ffigyrau newydd ddangos fod Cymru'n parhau i fod yn gartref i economi cyflog-isel.

Mae ystadegau a gyhoeddwyd heddiw gan yr ONS yn dangos fod gweithwyr Cymreig yn cael eu talu'n llai na gweithwyr yn unrhyw ran arall o'r DG.

Mae gweithwyr yng Nghymru'n ennill dim ond £492 yr wythnos o gymharu a chyfartaledd y DG sef £540.

Mae gweithwyr mewn dau awdurdod lleol yng Nghymru yn ennill dros £100 yr wythnos yn llai na chyfartaledd y DG, gyda gweithwyr ym Mlaenau Gwent a Gwynedd ond yn ennill £409 a £434 yr wythnos yn eu tro.

Dywedodd Adam Price AC:

"Mae'r data a gyhoeddwyd heddiw yn dangos gwir ddarlun economi cyflog-iself Cymru.

"Mae degawdau o gamreoli economaidd gan lywodraethau Ceidwadol a Llafur yn San Steffan wedi arwain at weithwyr yng Nghymru yn cael eu talu bron i £50 yn llai yr wythnos na'r ffigwr cyfartalog ar gyfer y DG gyfan.

"Mae'r sefyllfa'n waeth oherwydd amharodrwydd llywodraethau San Steffan i gyflwyno cyflog byw ystyrlon a fyddai'n sicrhau codiad cyflog i chwarter miliwn o weithwyr Cymreig.

"Rhwng 2007 a 2011 pan oedd Gweinidog Plaid Cymru yn gyfrifol am yr Economi dan lywodraeth Cymru'n Un, gwelodd weithwyr Cymru'r twf mwyaf yn eu henillion wythnosol o unrhyw genedl yn y DG.

"Mae hi nawr yn hanfodol ein bod yn gweld pwerau economaidd ystyrlon yn cael eu trosglwyddo o San Steffan i Gymru er mwyn creu swyddi sgiliau uchel sy'n talu'n dda, ac i gau'r bwlch cyflog gyda gweddill y DG.

"Dim ond bryd hynny y gallwn ryddhau gweithwyr o'r trap cyflog-isel sydd mor aml yn arwain at ddyled neu gwymp mewn safonau byw."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.