Cyhuddo Llywodraeth y DU o “dwyll peryglus” dros borthladd Caergybi

Aled_ap_Dafydd_Caergybi.jpg

Wrth gael ei gwestiynu gan Delyth Jewell AC ym Mhwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Senedd y Prynhawn yma, cadarnhaodd Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn Michael Gove nad oes asesiad effaith wedi’i wneud am effaith y ddêl Brexit fondigrybwyll ar borthladd Caergybi.

Dywedodd Mr Gove: “It’s difficult to have an impact assessment because there are so many variables in play and I always remember the words of the economist JK Galbraith who said that economic forecasting was invented in order to give astrology a good name.”

Wedyn awgrymodd Mr Gove y byddai Caergybi’n ffynnu dan y ddêl – honiad cwbl ddi-sail – trwy ddweud pe bai’r ddêl yn cael ei chymeradwyo, byddai Caergybi mewn “stronger position than ever”.

Byddai fersiwn ddiweddaraf y ddêl Brexit mewn effaith yn creu ffin galed ym Môr yr Iwerydd, ac yn tarfu’n enfawr ar borthladd Caergybi ac o bosib yn peryglu swyddi ar Fôn.

Caergybi yw porthladd ail fwyaf prysur y DU, gyda dros 400,000 o lorïau’n pasio drwyddo’n flynyddol.

Dywedodd ymgeisydd San Steffan Plaid Cymru dros Ynys Môn Aled ap Dafydd:

“Mae Michael Gove wedi cadarnhau’r hyn rydym wedi ei amau ers tro. Nid yw Llywodraeth y DU wedi gwneud unrhyw fath o asesiad o effaith y ddêl hon ar borthladd ail fwyaf prysur y DU.

“Mae 600 o weithwyr yng Nghaergybi a’r cymunedau o amgylch y dref eisiau gwybod pa effaith fydd ffin ym Môr yr Iwerydd yn ei gael ar eu bywoliaethau.

“Twyll peryglus gan y llywodraeth Geidwadol yw dadlau y byddai Caergybi ar ei hennill heb unrhyw dystiolaeth o gwbl.

“Chaiff pobl Ynys Môn mo’u twyllo gan weinidog di-glem sy’n llawn rhethreg gwag.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.