Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn adeiladu'r peiriant economaidd

Economic_Engine_CYM2.jpg

Bydd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru yn Llundain heddiw i ddadlau'r achos dros lywodraeth newydd i Gymru a phecyn o gynlluniau fyddai'n "adeiladu'r peiriant economaidd" drwy greu swyddi a rhoi hwb i dwf.

Wrth siarad cyn i'r Gyllideb gael ei chyhoeddi, dywedodd Leanne Wood fod y ffaith nad oedd y Canghellor wedi cyrraedd ei dargedau ar fenthyca, y ddyled a'r diffyg yn dangos fod arbrawf llymder y Ceidwadwyr wedi methu'n llwyr.

Ychwanegodd hi fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi gadael i Cymru ddioddef bron i ddau ddegawd o dranc economaidd ac y byddai cynlluniau Plaid Cymru i dorri trethi busnes, codi lefelau caffael a lansio prosiect isadeiledd cenedlaethol di-gynsail yn gwrthdroi hyn.

Dywedodd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru:

"Mae'r economi Gymreig yn wynebu ergyd ddwbwl gan lywodraeth Doriaidd y DU sy'n benderfynol o wneud toriadau pellach i wasanaethau cyhoeddus, a llywodraeth Lafur Cymru sy'n rhy wan i'w hatal.

"Mae ar Gymru angen llywodraeth gyda'r uchelgais, y creadigrwydd a'r syniadau cywir angenrheidiol i greu swyddi, rhoi hwb i dwf a denu buddsoddiad o ledled y byd.

"Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn adeiladu'r peiriant economaidd drwy roi mwy o gontractau cyhoeddus i gwmniau lleol, torri trethi i fusnesau bach, a lansio'r cynllun buddsoddiad isadeiledd cenedlaethol mwyaf ers datganoli.

"Byddwn hefyd yn sefydlu WDA (Asiantaeth Datblygu Cymru) i'r 21ain ganrif i ddenu buddsoddiad ac ail-adeiladu brand rhyngwladol Cymru fel lle deniadol i wneud busnes.

"Mae'r ffaith nad ydi'r Canghellor wedi llwyddo i gyrraedd targedau ar fenthyca, y ddyled a'r diffyg yn dangos fod arbrawf llymder y Ceidwadwyr wedi methu'n llwyr.

"Mae'r boen a brofir gan bobl arferol o ganlyniad i doriadau San Steffan yn dwysau yn sgil amharodrwydd llywodraeth Lafur Cymru i frwydro dros setliad teg i'n gwlad.

"Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn sicrhau fod buddiannau economaidd Cymru ar agenda San Steffan, gan adeiladu economi gref a gwydn sy'n elwa pawb sy'n byw yma."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.