Y Gyllideb yn dangos yr angen am Gomisiwn Isadeiledd Cenedlaethol i Gymru

Cam_7_-_Rhaglen_Fuddsoddi_mewn_Isadeiledd.png

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ymateb i Gyllideb y Canghellor drwy ddweud fod Cymru angen ei Chomisiwn Isadeiledd Cenedlaethol ei hunan er mwyn rhoi hwb i'r economi Gymreig.

Dywedodd Leanne Wood fod Llywodraeth y DU wedi canolbwyntio buddsoddiad isadeiledd yn ormodol ar Lloegr tra'n amddifadu Cymru o gyfran llawn a theg o gyllid o'r gwariant hyn.

Ychwanegodd hi y byddai llywodraeth Plaid Cymru'n sefydlu Comisiwn Isadeiledd Cenedlaethol i Gymru er mwyn sicrhau'r prosiect buddsoddi isadeiledd mwyaf ers datganoli, a herio Llywodraeth y DU i sicrhau fod Cymru'n cael mwy na dim ond briwsion o fwrdd San Steffan.

Wrth ymateb i Gyllideb y DU, dywedodd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru:

"Tra bod rhai rhannau o'r DU yn derbyn buddsoddiad isadeiledd sylweddol, mae gofyn i Gymru setlo am friwsion o fwrdd San Steffan.

"Mae ar Gymru angen Comisiwn Isadeiledd Cenedlaethol ei hun i greu swyddi a thyfu'r economi - rhywbeth y bydd Plaid Cymru yn ei gyflawni mewn llywodraeth. Drwy fuddsoddi mewn llwybrau trafnidiaeth, ysgolion ac ysbytai ledled y wlad, gallwn sicrhau fod isadeiledd a sefydliadau allweddol Cymru yn addas i'r unfed ganrif a'r hugain.

"Tra bod San Steffan yn fodlon cyllido HS2, HS3 a dau brosiect Crossrail yn ogystal â chysylltiadau trafnidiaeth newydd ledled Lloegr, mae Cymru'n colli allan ar filiynau o bunnoedd y dylid eu gwario ar drawsnewid ein rhwydweithiau trafnidiaeth ein hunain.

"Byddai cynyddu 1% o GDP ar wariant isadeiledd yn codi £20 biliwn bob blwyddyn i economi'r DU a £1 biliwn o hynny i Gymru. Mae'r IMF a'r CBI wedi dangos fod buddsoddi mewn isadeiledd yn elwa'r Trysorlys - £3 yn ôl am bob £1 sy'n cael ei gwario.

"Gyda chynifer o bwerau economaidd hollbwysig ar gadw yn San Steffan, rhaid i ni yng Nghymru ddibynu ar Lundain i dyfu ein heconomi ac mae Cyllideb heddiw'n dangos yn glir pam na all hynny barhau.

"Am lawer rhy hir, mae Llafur wedi gadael i'r Torïaid yn Llundain reoli tranc yr economi Gymreig. Mewn llywodraeth, bydd Plaid Cymru yn galw Uwchgynhadledd Cyllideb frys gyda'r Canghellor o fewn 100 diwrnod cyntaf y cynulliad newydd er mwyn sicrhau setliad ariannol teg i Gymru.

"Gyda chynlluniau uchelgeisiol i adeiladu'r peiriant economaidd a mynnu bargen well gan San Steffan, mae Plaid Cymru'n cynnig y newid sydd ei angen fis Mai."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.