Gaeaf caled i Gymru wrth i'r Canghellor ganolbwyntio ar orboethi De Ddwyrain Lloegr

Budget.png

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi ymateb i ddaganiad cyllideb Canghellor y DG

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

"Wrth gynnal llymder hyd at y degawd nesaf a glynnu at y fersiwn fwyaf niweidiol o Brexit i'r economi, bydd y wasga ar safonau byw yn dwysau.

"Nid oedd dim yn y gyllideb i dyfu cyflogau a dim i leihau costau byw. Am yr ail gyllideb yn olynol, mae twf economaidd, buddsoddiad busnes a chynhyrchiant wedi eu hisraddio. Mae canlyniad penderfyniad styfnig y Canghellor i lynnu at ei gynllun gwallus yn taro pobl yn eu pocedi yn ffurf cyflogau isel.

"Unwaith eto mae Llywodraeth San Steffan wedi delifro cyllideb i Ddinas Llundain fydd yn gorboethi de ddwyrain Lloegr tra'n gorfodi gaeaf caled ar Gymru. Mae ein ffyrdd a'n rheilffyrdd yn cael eu hesgeuluso tra bod arian trethdalwyr Cymreig yn cael ei fuddsoddi yn San Steffan.

"Yr unig ffordd i adeiladu Cymru, i godi cyflogau a gwasgaru ffyniant yw i fynnu'r pwerau i wneud hynny ein hunain."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.