Ymateb Plaid Cymru i Gyllideb 2018

Wrth ymateb i Gyllideb 2018, dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price:

“Cyllideb ffantasïol cyn-Brexit oedd hon, seiliedig ar ffigyrau dychmygol. Mae twf yn dal yn is na dau y cant am y dyfodol rhagweladwy, a chyda cwmwl du Brexit ar y gorwel, gall y ffigyrau hynny, hyd yn oed, fod yn optimistig iawn.

“Gan ddisgyn o frig y tablau twf i’r gwaelod, mae economi’r DG ar ymyl dibyn argyfwng – a hynny ddegawd wedi’r dirwasgiad mawr.

“Rhywbeth i’w ystyried wrth fynd heibio, os hynny, yw Cymru i San Steffan o hyd, gyda phrosiectau seilwaith a allai drawsnewid ein cenedl yn cael eu taflu o’r neilltu er mwyn bwydo economi de-ddwyrain Lloegr sydd eisoes yn gorboethi.

“Yr unig le lle mae cyni yn dod i ben yw yn rhethreg gwleidyddion San Steffan. Bydd pobl Cymru yn teimlo ei effaith am flynyddoedd i ddod.”  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.