Methiant Llafur i wneud cais am Gemau’r Gymanwlad yn dangos “diffyg uchelgais difrifol”

ApIorwerthaPrice.png

Byddai’r digwyddiad wedi rhoi hwb i’r economi a phroffil rhyngwladol Cymru, medd ACau Plaid

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i’r newyddion na fydd cais Cymreig i gynnal Gemau’r Gymanwlad yn 2026 gan feirniadu “diffyg uchelgais difrifol” Llywodraeth Lafur Cymru.

Dywedodd Adam Price AC, Ysgrifennydd Cysgodol dros yr Economi, y dylai penderfyniad y DG i adael yr Undeb Ewropeaidd fod yn gymhelliant, nid yn rhwystr, i ddenu buddsoddiad newydd i Gymru.

Ychwanegodd Rhun ap Iorwerth AC, yr Ysgrifennydd Cysgodol dros Iechyd fod penderfyniad Llywodraeth Cymru’n “gol yn eu rhwyd eu hun” ac y byddai cynnal y Gemau yng Nghymru wedi cyflwyno cyfle i gefnogi chwaraeon llawr gwlad ac ysbrydoli mwy o bobl i arwain ffordd iachach o fyw.

Dywedodd Adam Price AC dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

"Yn hytrach na dangos dygnwch ac anfon neges glir y gall Cymru ymdopi a Brexit, mae’n debyg fod Llywodraeth Cymru’n derbyn y ffaith nad oes goresgyn y problemau sy’n wynebu ein heconomi.

“Os unrhyw beth, dylai penderfyniad y DG i adael yr Undeb Ewropeaidd fod yn gymhelliant, nid yn rhwystr, i gymryd camau cadarn i ddenu buddsoddiad newydd i Gymru.

“Byddai cynnal Gemau’r Gymanwlad ddegawd o nawr wedi bod yn ffenestr siop rhyngwladol enfawr i Gymru, gan ein galluogi i arddangos y gorau o’n gwlad arbennig i’r byd.”

Ychwanegodd Rhun ap Iorwerth AC dros Ynys Mon:

“Mae diffyg uchelgais dybryd Llywodraeth Lafur Cymru dros ein gwlad yn dorcalonnus.

“Byddai cynnal y Gemau nid yn unig wedi cynnig y cyfle i ni roi hwb i’r economi – byddai hefyd wedi’n galluogi i wneud cynnydd sylweddol wrth gefnogi mentrau chwaraeon yn ein cymunedau.

“Fel rhywun sy’n hyfforddi rygbi ieuenctid yn fy etholaeth, gwn pa mor bwysig yw datblygu diddordeb mewn chwaraeon o oed ifanc ac ar lefel llawr gwlad.

“Mae buddsoddi mewn chwaraeon yn allweddol i iechyd y genedl. Yn anffodus, drwy fethu a chydnabod hyn mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi sgorio gôl yn eu rhwyd eu hunain.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.