Plaid Cymru yn lansio ymgyrch 'Cymru yn Ewrop'

 EU_Ref_Logo_6b_(small).jpg

Mae Jill Evans ASE wedi lansio ymgyrch 'Cymru yn Ewrop' ei phlaid gyda galwad i'r genedl uno i sicrhau parhad aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Jill Evans ASE fod Ewrop yn "gartref naturiol" i Gymru am fod yr Undeb yn gwarchod buddiannau Cymru ac yn adlewyrchu ei gwerthoedd.

Ychwanegodd fod yr Undeb Ewropeaidd yn sicrhau buddiannau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol i Gymru ac na ddylid fyth danamcangyfrif pwysigrwydd yr Undeb yn sicrhau a gwarchod heddwch a sefydlogrwydd.

Wrth siarad yn y lansiad, dywedodd Jill Evans ASE mai Plaid Cymru fydd yn arwain yr ymgyrch 'Cymru yn Ewrop':

"Credai Plaid Cymru mai Ewrop yw cartref naturiol ein cenedl. Mae'r Undeb wedi gwarchod ein buddiannau ac adlewyrchu ein gwerthoedd am flynyddoedd lawer ac hoffem weld y berthynas lwyddiannus hon yn ffynnu yn y dyfodol.

"Mae Cymru yn elwa o aelodaeth o'r UE yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.

"Mae bron i 200,000 o swyddi yng Nghymru yn gysylltiedig a mynediad i'r Farchnad sengl a'i hanner biliwn o bobl. Mae miloedd o fyfyrwyr a phobl ifanc yn elwa o raglenni UE sy'n eu galluogi i astudio a gweithio mewn gwledydd eraill a dysgu ieithoedd newydd.

"Drwy'r UE, mae gennym gyfreithiau ar gydraddoldeb, ar yr amgylchedd, hawliau gweithwyr a phrynwyr, ar ffermio ac ansawdd bwyd, i daclo newid hinsawdd a llawer mwy.

"Mae Plaid Cymru eisiau sicrhau llais cryfach i Gymru o fewn Undeb Ewropeaidd wedi ei diwygio. Rydym eisiau gwella amodau gwaith i weithwyr a chydweithio er mwyn yr amgylchedd, cynaliadwyedd a chyfiawnder gymdeithasol.

"Mae cydweithio traws-ffiniol yn hanfodol i gadw ein dinasyddion yn ddiogel ac mewn oes o fygythiadau cynyddol, mae hi'n bwysig cynnal y cysylltiadau hyn. Mae'r UE wedi helpu i sicrhau a chynnal heddwch yn Ewrop: rol na ddylid fyth ei hamcangyfrif ac y dylid ei gwarchod yn y dyfodol.

"Mae llawer yr hoffem ei newid am yr UE, ond o'r tu mewn y mae cyflawni hynny. Nid oes pwynt cwyno ar y cyrion. Yn hytrach, rydym yn dewis cydweithio gyda'n chwaer bleidiau yng Nghynghrair Rhydd Ewrop a'n cydweithwyr blaengar ledled yr UE.

"Gydag etholiad y Cynulliad a refferendwm yr UE ar y gorwel, mae Plaid Cymru yn edrych ymlaen at gyflwyno ein hachos dros Gymru gref a ffynianus o fewn Ewrop ddiwygiedig."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.