Plaid yn rhybuddio na ddylai San Steffan fod yn rhwystr rhwng Cymru a’r byd

00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

ACau yn defnyddio dadl yn y Cynulliad i amlinellu cynllun i ddiogelu addysg uwch wedi Brexit

Mae Plaid Cymru heddiw wedi defnyddio eu dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol i amlygu pwysigrwydd yr Undeb Ewropeaidd i sector addysg uwch Cymru ac i annog Llywodraeth Lafur Cymru i fabwysiadu cynllun pum-pwynt i ddiogelu ei ddyfodol wedi Brexit.

Wrth siarad cyn y ddadl, tynnodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru ar Addysg, Llyr Gruffydd AC, a fydd yn arwain cyfraniad y blaid, sylw at ffigyrau sy’n dangos fod sector addysg uwch Cymru wedi derbyn €140m o raglen fframwaith yr UE yn ystod cylch 2007-2013, a bod prifysgolion Cymru wedi derbyn tua £180m o arian cyfalaf o Fanc Buddsoddi Ewrop rhwng 2011 a 2016.

Ychwanegodd y byddai bargen Brexit dderbyniol i Gymru yn gweld y genedl yn parhau i ddenu myfyrwyr o bedwar ban byd a galluogi ein prifysgolion i sicrhau arian allweddol, a rhybuddiodd na ddylai San Steffan fod yn rhwystr rhwng Cymru a’r byd.

Dywedodd Llyr Gruffydd AC:

“Bydd dadl Plaid Cymru heddiw yn ceisio tynnu sylw at bwysigrwydd ein sector addysg uwch o ran cynnig cyfleoedd pwysig i bobl yng Nghymru a sicrhau manteision economaidd sylweddol ledled y wlad.

“Credwn fod sector addysg uwch bywiog a llwyddiannus yn rhan hanfodol o Gymru ffyniannus, ac y dylai Llywodraeth Lafur Cymru wneud popeth yn ei gallu i amddiffyn cynaliadwyedd y sector at y dyfodol.

“Nid yn unig mae sector addysg uwch ffyniannus yn sicrhau manteision economaidd, ond y mae hefyd yn cyfoethogi ein cenedl yn ddiwylliannol a chymdeithasol, gan ganiatau i Gymru estyn allan ac ymwneud â gwledydd a sefydliadau ledled y byd.

“Mae potensial gan Brexit i gael effaith negyddol sylweddol ar sefydliadau addysg uwch. Dyna pam ein bod yn galw ar Lywodraeth Cymru i fabwysiadu cynllun pum pwynt er mwyn diogelu’r sector.

“Byddai hyn yn cynnwys:

1. Amddiffyn rhaglenni presennol yr UE a chyllid ar gyfer ymchwil ac addysg uwch neu ddarparu rhaglenni a chyllid yn eu lle
2. Gofalu bod prifysgolion Cymru yn parhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid staff a myfyrwyr Erasmus+ , a chefnogi mwy o gydweithredu rhyngwladol a chyfnewid myfyrwyr, ymchwilwyr a staff
3. Sicrhau statws fisa a dinasyddiaeth i ddinasyddion yr UE sy’n gweithio ym mhrifysgolion Cymru
4. Galluogi prifysgolion Cymru i gymryd rhan mewn cynllun fisa i weithio wedi gorffen eu hastudiaethau
5. Tynnu allan fyfyrwyr rhyngwladol o dargedau mewnfudo net y DG

“Does dim amheuaeth fod economi a sector addysg Cymru wedi elwa o fod yn aelod o’r UE. Mae Plaid Cymru yn annog y llywodraeth i sicrhau na fydd ein cenedl ar ei cholled wedi Brexit ac na chaniateir i San Steffan ddod yn rhwystr rhwng Cymru a’r byd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.