'Pleidleisiwch dros Gymru fis Mai, pleidleisiwch dros Ewrop fis Mehefin' - Leanne Wood

Cymru_Mai_Ewrope_Mehefin.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi galw ar bobl Cymru i bleidleisio dros Gymru yn etholiad y Cynulliad fis Mai a dros Ewrop yn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd fis Mehefin.

Wrth nodi 100 diwrnod i fynd nes refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, dywedodd Leanne Wood fod pobl Cymru'n wynebu dewisiadau anodd ond fod y ddwy bleidlais yn refferenda ar sut y dylid llywodraethu Cymru.

Bydd pleidleisio fis Mehefin yn fater i unigolion, dywedodd arweinydd Plaid Cymru. Bydd etholiad Cynulliad fis Mai yn refferendwm ar wasanaethau cyhoeddus Cymru, yn cynnwys y Gwasanaeth Iechyd, ein system addysg a rheolaeth yr economi Gymreig.

Dywedodd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru:

"Bydd y cant diwrnod nesaf yn siapio dyfodol Cymru. Bydd y llywodraeth y byddwn yn ei hethol ar Fai 5ed a'r penderfyniad a ddylai Cymru barhau'n rhan o'r Undeb Ewropeaidd yn cael effaith sylweddol arnom fel gwlad.

"Mae hi'n bwysig gwahanu'r ddau etholiad hwnnw - mae'r etholiad ym Mai ynglyn a phwy sydd orau i lywodraethu Cymru a'r refferendwm ym Mehefin am Ewrop.

"Pleidleisiwch dros Gymru fis Mai, a dros Ewrop fis Mehefin.

"Fel pob plaid, mae gan Blaid Cymru gefnogwyr sydd o blaid gadael ac aros yn yr Undeb Ewropeaidd, ond ein her gyntaf yw i sicrhau llywodraeth uchelgeisiol newydd i Gymru yn lle'r weinyddiaeth fethedig bresennol.

"Beth bynnag fo barn pobl ar Ewrop, yn yr etholiad Cymreig fis Mai rwy'n annog pobl i ganolbwyntio ar sut y gallwn achub a chryfhau ein Gwasanaeth Iechyd, a sut y gallwn sicrhau Cymru glyfrach a chyfoethocach.

"Dyna fydd blaenoriaethau Plaid Cymru yn y cyfnod yn arwain at etholiadau Mai, 51 diwrnod o nawr. Beth bynnag sy'n digwydd yn y refferendwm Ewropeaidd, mae pobl Cymru'n gwybod mai Plaid Cymru sy'n cynnig y newid sydd ei angen."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.