Cymryd rhan

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan. Ledled Cymru mae Plaid Cymru'n gweithio yn ein cymunedau i wella bywydau pobl. Er mwyn parhau i wneud hyn, ryn ni angen eich help. Ryn ni'n dibynnu ar bobl fel chi i ledaenu'n neges uchelgeisiol am Gymru well.

Ymunwch â'r Blaid

Fel aelod o Blaid Cymru fe fyddwch yn helpu creu cenedl well. Bydd gyda chi lais uniongyrchol wrth i ni ddatblygu polisïau, cewch gyfle i gymryd rhan mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol, i ddewis pwy sy'n eich cynrychioli ar lefel lleol, cenedlaethol ac arweinyddol y blaid. Byddwch hefyd yn derbyn diweddariadau rheolaidd gan dîm Plaid Cymru am ein gwaith a'n hymgyrchoedd.

Ymunwch â'r Blaid

Gwirfoddoli

Mae ymgyrch Plaid Cymru yn dibynnu ar wirfoddolwyr. Mae nifer o bethau y gallwch chi wneud i gefnogi ein hymgyrch, ond y ddau pennaf yw dosbarthu taflenni yn eich ardal lleol a chynnal sgyrsiau gyda phobl wrth ganfasio. Da chi, dewch i gymryd rhan yn yr ymgyrch.

Cofrestrwch

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.