Mae gan lawer o ardaloedd Gyngor Tref neu Gyngor Cymunedol. Mae dros 730 ohonyn nhw yng Nghymru gyda dros 8,000 o Gynghorwyr etholedig.

Yn fwy diweddar, mae Cynghorau Tref a Chymuned wedi dod yn fwyfwy cyfrifol am barciau, maes chwarae a mannau agored. Gallant hefyd fod yn gyfrifol am eich neuaddau cymunedol lleol a'ch llochesi bysiau.

Nid oes rhaid i chi fod yn Gynghorydd Sir i fod yn Gynghorydd Tref neu Gymunedol neu i'r gwrthwyneb.

Mae'r Cyngor Cymuned yn ffordd wych o ddweud eich dweud wrth ddatblygu eich ardal leol heb gyfrifoldebau ychwanegol Cynghorydd Sir.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn egnïol a bod yn Bencampwr Cymuned, ond ddim yn gwybod a yw hynny fel Cynghorydd Cymunedol neu Gynghorydd Sir, beth am gofrestru'ch diddordeb heddiw a gallwn drafod ymhellach gyda chi?


1. Beth mae cynghorau’n wneud?

2. Cynghorau Tref / Cymuned

3. Pam fod yn Gynghorydd?

4. Os byddaf yn mynegi diddordeb, beth fydd yn digwydd nesaf?

5. Helpwch ni i ddeall y rhwystrau i fod yn Bengampwr Cymuned