“Pleidleisiwch dros eich cymuned” - Leanne yn denu cefnogaeth ar drothwy’r etholiadau lleol

31120242831_0e44154a4c_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi annog pobl i gefnogi ei phlaid ar drothwy’r etholiadau lleol gydag apêl i bobl "bleidleisio dros eu cymuned."

Gan dynnu sylw at record Plaid Cymru o gyflawni lle mae’r blaid mewn grym mewn awdurdodau lleol ledled Cymru, dywedodd Leanne Wood mai Plaid Cymru yw’r blaid sydd yn y sefyllfa orau i amddiffyn gwasanaethau lleol a glanhau cymunedau.

Anogodd arweinydd Plaid Cymru bobl i gofio sut y torrodd y Toriaid gyllidebau awdurdodau lleol ledled Cymru a sut y mae esgeulustod a blerwch Llafur wedi gwneud y broblem yn waeth.

Dywedodd Leanne Wood:

"Wrth i Gymru baratoi i bleidleisio yfory, rwy’n annog pobl i farnu’r pleidiau ar eu record.

"Mae’r Toriaid wedi torri cyllidebau awdurdodau lleol ar hyd a lled Cymru, tra bod esgeulustod a blerwch Llafur wedi gwneud llawer o broblemau yn ein cymunedau yn waeth.

"Yn y cyfamser, mae gan gynghorau dan arweiniad Plaid Cymru record gref o gyflawni ar gyfer ein cymunedau. Yng Ngheredigion, mae mwy o arian yn cael ei wario ar bob disgybl nac yn unrhyw ardal arall yng Nghymru. Yng Ngwynedd, rydym wedi amddiffyn 1,300 o aelwydydd rhag treth ystafell wely ofnadwy y Toriaid.

"Ar gyfartaledd, mae cyflogau prif weithredwyr mewn cynghorau a arweinir gan y Blaid £22,000 yn is nac mewn ardaloedd lle mae Llafur mewn grym.

"Dengys record Plaid Cymru mai hi yw’r blaid sydd yn y sefyllfa orau i amddiffyn gwasanaethau lleol a glanhau ein cymunedau. Mae’r Toriaid yn benderfynol o wneud mwy o doriadau ac am werthu ein gwasanaethau cyhoeddus, tra bod ffraeo mewnol wedi gadael y blaid Lafur mewn llanast llwyr.

"Mae fy neges cyn yr etholiadau lleol yfory yn glir. Ystyriwch record y pleidiau yn ofalus, a bwriwch bleidlais dros eich cymuned gyda phleidlais dros Blaid Cymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.