Cynghorwyr

Cynghorwyr

Mae gan Blaid Cymru cynghorwyr sir, tref, a chymuned ar draws ein gwlad. Maen nhw’n gwasanaethu trigolion Cymru ar y lefel mwyaf lleol bosib.


Yn dilyn etholiadau’r cyngor 2017, enillodd Plaid Cymru 208 sedd, sef yr ail mwyaf o unrhyw blaid yng Nghymru. Roedd hwn yn un o etholiadau Lywodraeth Leol orau Plaid Cymru erioed.

Llawlyfr Cynghorwyr

Mae croeso i bob cynghorydd Plaid Cymru, Sir, Tref, neu Gymuned, ofyn am gopi rhad ac am ddim o Lawlyfr Gynghorwyr Plaid Cymru.

Mae’r llawlyfr yn llawn cyngor defnyddiol i gynghorwyr profiadol a newydd, gyda phynciau sy’n cynnwys:

  • Gwneud y mwyaf o gyfarfodydd
  • Pleidleisiau Post
  • A wnewch chi gadw’ch sedd?

Er mwyn archebu copi, e-bostiwch post@plaid.cymru

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.