Sefyll dros y Blaid yn etholiadau cyngor 2017

Tim_Mawr2.jpg

Yr etholiadau cyngor yw’ch cyfle chi i wneud gwahaniaeth

Mae'r etholiadau cyngor yn digwydd ar Fai'r 4ydd, 2017. Gyda 158 o aelodau etholedig, Plaid Cymru sy’n ail o ran y nifer mwyaf o gynghorwyr yn y wlad ar hyn o bryd ac rydym yn anelu i gynyddu ein cynrychiolaeth yn yr etholiad er mwyn gwarchod ein cymunedau a rhoi ein egwyddorion ar waith.

Gall bod yn gynghorydd fod yn brofiad gwerth chweil. Mae’n cynnig heriau ar adegau, ond mae wastad yn brofiad buddiol. O wneud yn siŵr fod tyllau ar y ffordd yn cael eu llenwi i osod cynllun economaidd deng mlynedd ar gyfer dyfodol y sir, mae cael eich ethol i gynrychioli’ch cymuned leol yn cynnig cyfle i chi sicrhau newid go iawn.

Os nad ydyn nhw wedi gwneud yn barod, bydd eich pwyllgor etholaeth yn fuan yn dechrau ar y broses o ddewis ymgeisyddion lleol. Mi fydd y gystadleuaeth yn frwd ar gyfer ambell i ward, gyda sawl aelod yn ceisio amdani. Mewn wardiau eraill hwn fydd y tro cyntaf i ymgeisydd Plaid Cymru ymddangos ar y papur pleidleisio.

  • Beth yr hoffech chi ei newid neu ei wella o fewn eich cymuned chi?
  • Beth yw’r un cam y gallai’ch cyngor chi ei gymryd i wneud gwahaniaeth, mawr neu fach, i’ch bywydau chi a’ch cymdogion?
  • A hoffech chi weld y nifer uchaf erioed o ymgeisyddion cyngor Plaid Cymru yn sefyll ledled Cymru?

Cysylltwch â’ch swyddogion etholaethol heddiw i ofyn sut y gallwch chi chwarae’ch rhan drwy fod yn bencampwr dros eich cymuned. Os nad ydych yn gwybod sut i wneud hyn, gyrrwch e-bost at post@plaid.cymru i ofyn am fwy o wybodaeth.

Mae’r daith tuag at Lywodraeth Cymru wedi ei arwain gan Blaid Cymru yn dechrau gyda’r sgyrsiau rydych chi yn eu cael gyda’ch cymdogion a’r gwaith rydym yn ei wneud yn ein cymunedau. Felly rhowch eich enw fel ymgeisydd i’r etholiadau cyngor er mwyn chwarae’ch rhan mewn sicrhau dyfodol llewyrchus i’n cymunedau ac i’n gwlad.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.