'Angen cynllun lliniaru cenedlaethol i ddelio gyda Brexit' - Steffan Lewis

Steffan_Lewis_AM.jpg

Wrth ymateb i gyfarfod Cyngor Prydain-Iwerddon yng Nghymru heddiw, dywedodd Steffan Lewis AM Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol:

"Rwy'n croesawu'r ffaith fod Cyngor Prydain-Iwerddon yn cwrdd yng Nghymru heddiw i drafod goblygiadau canlyniad refferendwm yr UE ar ein cenhedloedd.

"Serch hyn mae'n hanfodol fod Llywodraeth Cymru'n cael trefn ar bethau yn nhermau lliniaru effaith gadael yr UE ar gymunedau Cymreig a sicrhau'r fargen orau posib i Gymru. Wrth i genhedloedd eraill yr ynysoedd hyn amlinellu cynlluniau clir a safbwyntiau negodi, mae'n gwbl annerbyniol fod Llywodraeth Lafur Cymru'n mynnu chwarae'r gem "arhoswn i weld."

"Mae dyfodol pobl yn y fantol ac rydym newydd weld apwyntiad tim Brexit yn San Steffan fydd yn siwr o symud y wlad yn ol, nid ymlaen. Mae'n rhaid i'r Prif Weinidog gael trefn ar bethau a chyhoeddi cynllun lliniaru cenedlaethol i Gymru ynghyd a safbwynt negodi unigryw Cymreig a dylai gyflwyno'r ddau i'r Cynulliad Cenedlaethol am sel bendith.

"Bydd Cymru'n cael ei gadael ar ol unwaith eto os fydd yr oedi'n parhau. Ni allwn fforddio rhoi dyfodol ein pobl yn nwylo May a'i hebogiaid ynysig yn Whitehall."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.