Cynhadledd Flynyddol

Conference_Poster_Plaid_2016.png

Fe fyddem yn falch iawn o’ch croesawu chi i ymuno â ni ar gyfer ein Cynhadledd Flynyddol fydd yn digwydd yn Llangollen ar yr 21ain a’r 22ain o Hydref.

Cynhelir y Gynhadledd hon ar adeg pan mae Cymru a’r DU yn wynebu’r sialens enfawr o adael yr Undeb Ewropeaidd. Un o brif oblygiadau canlyniad refferendwm yr UE yw fod dyfodol cyfansoddiadol y Deyrnas Unedig ei hun yn y fantol. Mae Plaid Cymru yn anelu i sicrhau y bydd Cymru yn cael y fargen orau posibl mewn unrhyw drafodaethau.

Fe fydd y Gynhadledd yn gyfle i ni amlinellu a thrafod nifer o syniadau am y newidiadau a’r heriau rydym yn eu gwynebu. Fe fydd hefyd areithiau allweddol gan ein harweinydd Leanne Wood a nifer o siaradwyr gwadd arbennig.

Amserlen

Os ydych yn aelod o Blaid Cymru gallwch glicio yma er mwyn gweld amserlen y Gynhadledd (logiwch i mewn gyda'r cyfeiriad e-bost sy'n derbyn e-byst gan Blaid Cymru a chreuwch eich cyfrinair eich hun).

Llety yn Llangollen

Fe’ch argymhellir i drefnu llety ar gyfer penwythnos y Gynhadledd cyn gynted ag sy’n bosibl gan fod Llangollen yn brysur iawn y penwythnos hwnnw. Cliciwch yma i weld rhestr o’r llety yn yr ardal leol.

Nos Iau: Cwis

Mae Cangen Llangollen yn cynnal Cwis yng Ngwesty Prince of Wales, Llangollen Nos Iau 20ain yn cychwyn am 9 y.h.

Timau o 4, pris £1 y person.

Dewch yn llu i fwynhau, cymdeithasu a phrofi mai chi sydd â'r ymennydd mwyaf o fewn y Blaid.

Nos Wener: Cinio’r Gynhadledd

Cynhelir cinio’r Gynhadledd ar nos Wener, Hydref 21ain yng Ngwesty’r Whitewaters, Llangollen. Mae'r manylion am y trefniadau a'r siaradwr gwadd wedi cael eu e-bostio i aelodau. I archebu tocyn cysylltwch gydag Illtyd ap Dafydd – illtydapdafydd@plaid.cymru / 02920 475923. Nodwch os oes gennych unrhyw anghenion deietegol arbennig wrth archebu os gwelwch yn dda.

Nos Sadwrn: Rifiw Plaid Cymru – noson o chwerthin a chymdeithasu

Dewch i weld criw mwyaf doniol y Blaid yn perfformio eu sgetsys comedi diweddaraf ar nos Sadwrn y Gynhadledd, Hydref 22ain, am 8pm ym Mhafiliwn Llangollen.

Fe fydd criw Caerffili yn ailfyw rhai o uchafbwyntiau blwyddyn gyffrous a chythryblus. Gellid prynu tocynnau o flaen llaw trwy gysylltu gyda Illtyd ap Dafydd (manylion cyswllt uchod) neu dalu £10 wrth y drws.

 

PRYD
October 21, 2016 at 9am - October 22, 2016
BLE
Pafiliwn Llangollen
Abbey Rd
Llangollen LL20 8SW
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Gwennol Haf · · 02920 472272
47 RSVPs
Lois Roberts Emily Edwards Manon James

A fyddwch yn dod?


Dangos 4 o ymatebion

 • Lois Roberts
  rsvped +1 2016-10-11 12:14:32 +0100
 • Emily Edwards
  rsvped 2016-09-21 14:12:12 +0100
 • Math Wiliam
  published this page 2016-09-21 10:18:08 +0100
 • Manon James
  rsvped 2016-09-09 21:30:23 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.