Cynhadledd Arbennig

Cynhadledd_Arbennig.png

Yn sgil y bleidlais i adael yr UE, mae Arweinydd y Blaid Leanne Wood wedi amlinellu’r hyn mae hi’n ei weld fel y ffordd ymlaen i Gymru.

Mae hi’n dweud ei bod hi’n amser rhoi annibyniaeth ar yr agenda ac mai ail-ddylunio’r Deyrnas Gyfunol bresennol yw’r unig opsiwn, gan greu undeb newydd o genhedloedd annibynnol yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn eu buddiannau cyffredin.

Cynhelir Cynhadledd Arbennig ar Orffennaf 16eg yn Theatr Halliwell, Caerfyrddin am 11am (cofrestru yn dechrau am 10am) er mwyn cynnwys ein haelodau yn y drafodaeth o ran ein cyfeiriad i’r dyfodol. 

Y rheswm dros ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin yw fod digwyddiadau yn cael eu cynnal yn yr ardal y penwythnos hwnnw i gofnodi 50 mlynedd ers buddugoliaeth Gwynfor Evans yn 1966 ac mae nifer o’n haelodau ac aelodau etholedig yn mynychu’r digwyddiadau. Cliciwch yma am wybodaeth am Ŵyl Gwynfor. 

PRYD
July 16, 2016 at 10am - 4pm
BLE
Theatr Halliwell, Caerfyrddin, SA31 3EP
CYSWLLT
Plaid Cymru · · 02920 472272
264 RSVPs
Jonathan Gwyn Edwards Eirian Hawen Roberts Mark Antony Strong James Cole Stephen Vaughan Thomas Dewi Evans Dafydd Llywelyn Sioned James Steffan Webb Iwan Williams Cynog Dafis Guto Ifan D Hywel Davies Ruth Wyn Williams Simon Brooks Madoc Batcup Pat Taylor Huw Owen Ben Screen Dafydd Meurig Elin Walker Jones Arddun Rhiannon Ann Morgan Peter Evans Rhydian Fitter Manon James Cai Elis Siân Cwper Llinos Roberts-Young Justin David Horrell Sian Gwenllian Alun Llewelyn Wendy Driscoll Nerys Evans Endaf Edwards Dyfrig Thomas Anne Williams Elin T Jones Angharad Lewis Lowri Larsen Dyfrig Jones Cerys Davies Nigel Callaghan Sion Jobbins Anita Hickish Llyr Williams Desmond Davies Arfon Jones 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

A fyddwch yn dod?


Dangos 114 o ymatebion

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.