Cynhadledd Arbennig

Cynhadledd_Arbennig.png

Yn sgil y bleidlais i adael yr UE, mae Arweinydd y Blaid Leanne Wood wedi amlinellu’r hyn mae hi’n ei weld fel y ffordd ymlaen i Gymru.

Mae hi’n dweud ei bod hi’n amser rhoi annibyniaeth ar yr agenda ac mai ail-ddylunio’r Deyrnas Gyfunol bresennol yw’r unig opsiwn, gan greu undeb newydd o genhedloedd annibynnol yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn eu buddiannau cyffredin.

Cynhelir Cynhadledd Arbennig ar Orffennaf 16eg yn Theatr Halliwell, Caerfyrddin am 11am (cofrestru yn dechrau am 10am) er mwyn cynnwys ein haelodau yn y drafodaeth o ran ein cyfeiriad i’r dyfodol. 

Y rheswm dros ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin yw fod digwyddiadau yn cael eu cynnal yn yr ardal y penwythnos hwnnw i gofnodi 50 mlynedd ers buddugoliaeth Gwynfor Evans yn 1966 ac mae nifer o’n haelodau ac aelodau etholedig yn mynychu’r digwyddiadau. Cliciwch yma am wybodaeth am Ŵyl Gwynfor. 

PRYD
July 16, 2016 at 10am - 4pm
BLE
Theatr Halliwell, Caerfyrddin, SA31 3EP
CYSWLLT
Plaid Cymru · · 02920 472272
264 RSVPs
Richard Vale Robin Huw Roberts Llŷr Williams 🎗 Marsli Eluned Owen David Rees Andrew Pearce Andrew James Roberts Hedd Gwynfor Ken Houston Pauline Marged Fellowes Aled Hughes Ben Lake Krys Williams Marc Jones Ellen ap Gwynn Justin Horrell Emyr Webster Carl J. Harris Llyr Ap Gareth Rhydwyn Ifan Michael Williams Harri Roberts Marc Phillips Elyn Stephens Math Wiliam Meic Peterson Lindsay Whittle Simon Thomas vicky moller Dewi Jones Jacqui Thomas Julie Williams Rhydian Tomas Jones Richard Owen Brian Hancock Abi Thomas Ogmore Michael Peterson Dai Thomas Aaron Hughes Eurfyl ap Gwilym Emyr Gruffydd Daniel Bryant Richard Owen Thomas Geoffrey Evans Lowri Davies Marc Phillips Maureen Bennett Elwyn Vaughan

A fyddwch yn dod?


Dangos 114 o ymatebion

 • Rhydian Fitter
  rsvped +1 2016-07-07 16:08:36 +0100
 • Manon Elin James
  rsvped 2016-07-07 15:34:14 +0100
 • Cai Elis
  rsvped 2016-07-07 15:18:52 +0100
 • Siân Cwper
  rsvped 2016-07-06 13:06:36 +0100
 • Llinos Roberts-Young
  rsvped +1 2016-07-05 12:16:45 +0100
 • Justin David Horrell
  rsvped 2016-07-04 18:08:40 +0100
 • Sian Gwenllian
  rsvped 2016-07-04 15:26:27 +0100
 • Lynda Dykstra
  canceled rsvp 2016-07-04 13:10:55 +0100
 • Geraint Day
  canceled rsvp 2016-07-04 13:10:50 +0100
 • Alun Davies
  canceled rsvp 2016-07-04 13:10:45 +0100
 • Beca Brown
  canceled rsvp 2016-07-04 13:10:40 +0100
 • Liam Bowen
  canceled rsvp 2016-07-04 13:10:25 +0100
 • Xose B. Álvarez
  canceled rsvp 2016-07-04 13:10:17 +0100
 • Alun Llewelyn
  rsvped 2016-07-04 11:56:16 +0100
 • Wendy Driscoll
  rsvped 2016-07-04 10:40:16 +0100
 • Nerys Evans
  rsvped 2016-07-04 05:34:53 +0100
 • Endaf Edwards
  rsvped 2016-07-03 22:11:30 +0100
 • Dyfrig Thomas
  rsvped +1 2016-07-03 21:06:09 +0100
 • Lesley Williams
  rsvped 2016-07-03 13:13:44 +0100
 • Elin Jones
  rsvped 2016-07-03 05:36:05 +0100
 • Angharad Lewis
  rsvped 2016-07-03 05:36:03 +0100
 • Lynne Larsen
  rsvped 2016-07-03 05:36:02 +0100
 • Beca Brown
  rsvped 2016-07-03 05:36:01 +0100
 • Dyfrig Jones
  rsvped 2016-07-03 05:36:00 +0100
 • Xose B. Álvarez
  rsvped 2016-07-03 05:35:56 +0100
 • Cerys Davies
  rsvped 2016-07-02 23:11:34 +0100
 • Nigel Callaghan
  rsvped 2016-07-02 17:10:59 +0100
 • Sion Jobbins
  rsvped 2016-07-02 12:09:11 +0100
 • Anita Hickish
  rsvped +2 2016-07-02 10:22:11 +0100
 • Llyr Williams
  rsvped 2016-07-02 10:03:21 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd