Cynhadledd Arbennig

Cynhadledd_Arbennig.png

Yn sgil y bleidlais i adael yr UE, mae Arweinydd y Blaid Leanne Wood wedi amlinellu’r hyn mae hi’n ei weld fel y ffordd ymlaen i Gymru.

Mae hi’n dweud ei bod hi’n amser rhoi annibyniaeth ar yr agenda ac mai ail-ddylunio’r Deyrnas Gyfunol bresennol yw’r unig opsiwn, gan greu undeb newydd o genhedloedd annibynnol yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn eu buddiannau cyffredin.

Cynhelir Cynhadledd Arbennig ar Orffennaf 16eg yn Theatr Halliwell, Caerfyrddin am 11am (cofrestru yn dechrau am 10am) er mwyn cynnwys ein haelodau yn y drafodaeth o ran ein cyfeiriad i’r dyfodol. 

Y rheswm dros ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin yw fod digwyddiadau yn cael eu cynnal yn yr ardal y penwythnos hwnnw i gofnodi 50 mlynedd ers buddugoliaeth Gwynfor Evans yn 1966 ac mae nifer o’n haelodau ac aelodau etholedig yn mynychu’r digwyddiadau. Cliciwch yma am wybodaeth am Ŵyl Gwynfor. 

PRYD
July 16, 2016 at 10am - 4pm
BLE
Theatr Halliwell, Caerfyrddin, SA31 3EP
CYSWLLT
Plaid Cymru · · 02920 472272
264 RSVPs

A fyddwch yn dod?


Dangos 114 o ymatebion

 • Meic Peterson
  rsvped 2016-07-02 05:37:26 +0100
 • Lindsay Whittle
  rsvped 2016-07-02 05:37:26 +0100
 • Simon Thomas
  rsvped 2016-07-02 05:37:25 +0100
 • vicky moller
  rsvped 2016-07-02 05:37:23 +0100
 • Dewi Jones
  rsvped 2016-07-02 05:37:22 +0100
 • Jacqui Thomas
  rsvped 2016-07-02 05:37:21 +0100
 • Julie Williams
  rsvped 2016-07-02 05:37:20 +0100
 • Rhydian Tomas Jones
  rsvped 2016-07-02 05:37:19 +0100
 • Alun Davies
  rsvped 2016-07-02 05:37:17 +0100
 • Richard Owen
  rsvped 2016-07-02 05:37:16 +0100
 • Brian Hancock
  rsvped 2016-07-02 05:37:15 +0100
 • Abi Thomas Ogmore
  rsvped 2016-07-02 05:37:14 +0100
 • Michael Peterson
  rsvped 2016-07-01 23:23:21 +0100
 • Dai Thomas
  rsvped +1 2016-07-01 20:59:10 +0100
 • Aaron Hughes
  rsvped 2016-07-01 20:31:22 +0100
 • Eurfyl ap Gwilym
  rsvped +1 2016-07-01 19:18:22 +0100
 • Emyr Gruffydd
  rsvped +1 2016-07-01 18:38:22 +0100
 • Daniel Bryant
  rsvped 2016-07-01 18:34:09 +0100
 • Richard Owen
  rsvped 2016-07-01 18:31:01 +0100
 • Thomas Geoffrey Evans
  rsvped +3 2016-07-01 17:34:37 +0100
 • Lowri Davies
  rsvped +1 2016-07-01 17:31:56 +0100
 • Marc Phillips
  rsvped 2016-07-01 17:30:27 +0100
 • Maureen Bennett
  rsvped 2016-07-01 17:08:29 +0100
 • Elwyn Vaughan
  rsvped 2016-07-01 17:03:35 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd