Fideo: Leanne Wood yn agor Cynhadledd Arbennig Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru heddiw’n cynnal Cynhadledd Arbennig yng Nghaerfyrddin ble mae cannoedd o aelodau ymgynnull i drafod y ffordd ymlaen i Gymru yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi agor y Gynhadledd a fydd yn canolbwyntio ar drafod cynnig eang, a gwelliannau wedi eu cyflwyno gan amryw grwpiau o fewn y blaid. Mae'r digwyddiad yn cynnig cyfle i aelodau siapio strategaeth y blaid – rhywbeth a fydd, yn ôl Leanne Wood, yn grymuso’r blaid a’i gwleidyddion i warchod buddiannau cenedlaethol Cymru.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Galwyd y Gynhadledd Arbennig hon yn dilyn canlyniad y refferendwm ble y pleidleisiodd Cymru a’r DG o fwyafrif bychan o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd.

“Mae’r effeithiau yn parhau i ddatblygu’r funud hon, ac mae popeth yn y pair o ran gwleidyddiaeth. Ond mae ein plaid eisoes wedi dangos dygnwch.

“Ers y bleidlais rydym wedi cynyddu ein haelodaeth o gannoedd – yr ymchwydd aelodaeth fwyaf ers ein hetholiad arweinyddol diwethaf.

“Rydym hefyd wedi cynyddu cefnogaeth yn y polau piniwn. Rydym ar ein lefel cefnogaeth uchaf erioed yn San Steffan, ac mae ein cefnogaeth yn y Cynulliad hefyd ar y lefelau uchaf ers blynyddoedd.

“Mae cefnogaeth i’n hamcan cyfansoddiadol o annibyniaeth o fewn yr Undeb Ewropeaidd hefyd wedi cyrraedd lefel digynsail, yn enwedig ymysg ein pleidleiswyr ni a phleidleiswyr Llafur.

“Mae hyn am ein bod wedi cynnig gobaith y bobl yn y cyd-destun ôl-refferendwm. Mewn cyferbyniad i’r pleidiau San Steffan sydd ar chwâl, rydym wedi parhau’n unedig.

“Yn y Cynulliad ac yn y Tŷ Cyffredin, ni sydd wedi bod fwyaf actif o’r holl bleidiau yng Nghymru yn dilyn y refferendwm.

“Ar y sail hon, gallwn fod yn hyderus na fydd Plaid Cymru yn siomi ein cenedl yn y blynyddoedd sydd o’n blaenau.

“Byddwn yn sefyll cornel y rhai a bleidleisiodd i Aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Ac i’r rhai a bleidleisiodd i Adael, byddwn yn dangos iddynt mai San Steffan, nid Brwsel, yw’r grym sydd wir yn dal ein gwlad yn ôl.

“Gyda’n gilydd, byddwn yn ymgodi o refferendwm yr UE yn gryfach na’r oeddem o’r blaen.

“A byddwn yn sicrhau nad yw Cymru’n cilio i’r rôl o genedl fud – byddwn yn rhoi llais cryf i Gymru, ac yn gosod trywydd i adennill ein lle yn Ewrop.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.