Cynhadledd Wanwyn 2016

Cynhadledd_Graphic_2.png

Mi fydd y gynhadledd hon yn cael ei chynnal ar adeg dyngedfennol i Blaid Cymru ac i'r genedl wrth i Gymru baratoi i ethol Llywodraeth newydd. Bydd hyn yn gyfle i ni amlinellu a thrafod nifer o’r cynlluniau yn ein rhaglen lywodraethol gyda chynrychiolwyr a'n haelodau. Bydd areithiau hefyd gan ein harweinydd, Leanne Wood, ei thîm cabinet, ein hymgeiswyr a nifer o siaradwyr gwadd arbennig.

Dyma'r amserlenni drafft ar gyfer dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Cliciwch yma am wybodaeth am lety, parcio a sut i gyrraedd y Gyhadledd. 

Am becyn cyfleon, sy'n cynnwys gwybodaeth ynghylch cyfleodd noddi ac arddangos cysylltwch â Gwennol Haf neu Heledd Brooks-Jones ar 02920 475920 neu GwennolHaf@Plaid.Cymru / HeleddBrooks-Jones@Plaid.Cymru.

I brynu tocyn i Ginio'r Gynhadledd ar y nos Wener, ffoniwch Illtyd ar 02920 475923.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd 'Have I Got News for Plaid' yn ailymddangos ar y nos Sadwrn - cliciwch yma am yr holl wybodaeth.

PRYD
March 04, 2016 at 9am - March 05, 2016
BLE
Theatr Ffwrnes
Park Street
Llanelli, Dyfed SA15 3YE
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Heledd Brooks-Jones · 02920 472272
126 RSVPs
Helen Parfitt Kieran Sawdon Gareth Jones Dafydd Llywelyn Miriam Elin Jones Emyr Williams Bethan Maeve Jenkins Michael Williams Freddy Greaves Elen Howells Phil Nifield Christian Kelsey Mark David Jones Susan Jones Rahel Williams Daniel Bryant John Rowlands Juli Bell Charlotte Davies Heulwen Jones Dai Thomas Morgan Westcott Pam Bell Brett John Bethan Phillips Glynog Davies Sioned Ann Williams Love MU Fc William Thomas Brian Thomas Aled Roberts Llŷr ab Alwyn Glenn Swingler Liz Saville Roberts Heledd Roberts Dyfrig Thomas Carl J. Harris Gwennol Haf Glyn Birtwistle Heledd Brooks-Jones Liam Rees Helen Mary Jones Warren S Williams Heledd Fychan Abel McWalkies Stephen Heaney Ellie Silcox Rhydian Hughes

A fyddwch yn dod?


Dangos 125 o ymatebion

 • Helen Parfitt
  rsvped 2016-03-06 06:14:28 +0000
 • Kieran Sawdon
  rsvped 2016-03-05 06:21:12 +0000
 • Gareth Jones
  rsvped 2016-03-04 07:12:04 +0000
 • Dafydd Llywelyn
  rsvped 2016-03-04 07:11:56 +0000
 • Miriam Elin Jones
  rsvped 2016-03-04 07:11:55 +0000
 • Emyr Williams
  rsvped 2016-03-04 07:11:45 +0000
 • Bethan Maeve Jenkins
  rsvped 2016-03-03 05:54:54 +0000
 • Michael Williams
  rsvped 2016-03-03 05:54:40 +0000
 • Freddy Greaves
  rsvped 2016-03-02 06:30:26 +0000
 • Elen Howells
  rsvped 2016-03-02 06:30:22 +0000
 • Phil Nifield
  rsvped 2016-03-02 06:30:09 +0000
 • Christian Kelsey
  rsvped 2016-03-02 06:30:06 +0000
 • Mark David Jones
  rsvped 2016-03-02 06:29:53 +0000
 • Susan Jones
  rsvped 2016-03-02 06:29:38 +0000
 • Rahel Williams
  rsvped 2016-03-02 06:29:23 +0000
 • Daniel Bryant
  rsvped 2016-03-02 06:29:15 +0000
 • John Rowlands
  rsvped 2016-03-02 06:29:00 +0000
 • Juli Bell
  rsvped 2016-03-01 06:15:25 +0000
 • Charlotte Davies
  rsvped 2016-03-01 06:15:21 +0000
 • Heulwen Jones
  rsvped 2016-03-01 06:15:08 +0000
 • Dai Thomas
  rsvped 2016-03-01 06:15:03 +0000
 • Morgan Westcott
  rsvped 2016-03-01 06:15:01 +0000
 • Pam Bell
  rsvped 2016-03-01 06:14:59 +0000
 • Brett John
  rsvped 2016-03-01 06:14:57 +0000
 • Bethan Phillips
  rsvped 2016-03-01 06:14:54 +0000
 • Glynog Davies
  rsvped 2016-03-01 06:14:48 +0000
 • Sioned Ann Williams
  rsvped 2016-02-29 07:33:14 +0000
 • Love MU Fc
  rsvped 2016-02-29 07:33:07 +0000
 • William Thomas
  rsvped 2016-02-29 07:33:04 +0000
 • Brian Thomas
  rsvped 2016-02-29 07:32:59 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.