Cynhadledd Wanwyn 2016

Cynhadledd_Graphic_2.png

Mi fydd y gynhadledd hon yn cael ei chynnal ar adeg dyngedfennol i Blaid Cymru ac i'r genedl wrth i Gymru baratoi i ethol Llywodraeth newydd. Bydd hyn yn gyfle i ni amlinellu a thrafod nifer o’r cynlluniau yn ein rhaglen lywodraethol gyda chynrychiolwyr a'n haelodau. Bydd areithiau hefyd gan ein harweinydd, Leanne Wood, ei thîm cabinet, ein hymgeiswyr a nifer o siaradwyr gwadd arbennig.

Dyma'r amserlenni drafft ar gyfer dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Cliciwch yma am wybodaeth am lety, parcio a sut i gyrraedd y Gyhadledd. 

Am becyn cyfleon, sy'n cynnwys gwybodaeth ynghylch cyfleodd noddi ac arddangos cysylltwch â Gwennol Haf neu Heledd Brooks-Jones ar 02920 475920 neu GwennolHaf@Plaid.Cymru / HeleddBrooks-Jones@Plaid.Cymru.

I brynu tocyn i Ginio'r Gynhadledd ar y nos Wener, ffoniwch Illtyd ar 02920 475923.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd 'Have I Got News for Plaid' yn ailymddangos ar y nos Sadwrn - cliciwch yma am yr holl wybodaeth.

PRYD
March 04, 2016 at 9am - March 05, 2016
BLE
Theatr Ffwrnes
Park Street
Llanelli, Dyfed SA15 3YE
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Heledd Brooks-Jones · 02920 472272
126 RSVPs
Robin Huw Roberts John Nigel Gillibrand Dafydd Trystan Paul Sambrook Arfon Jones Lynne Larsen Byron Huws Chris Summerill Geraint Day Daniel Gwydion Williams Shaughan Feakes Vaughan Williams Llinos Dewi-Lewis Math Wiliam Moira Lewis Lucie Wiltshire Iago Ap Steffan Delyth Jewell Stephen Brooks Sara Stephens Angharad Lewis Cai Elis Aled Morris Helen Antoniazzi Marc Jones Darren Jones Danny Grehan Nerys Evans Alun Llewelyn Rachel Stephens Nesta Lloyd Jones Gwenfair Jones Matthew Lloyd Troy Tiencken Peter Bamsey Morgan Owen Bowler-Brown Julie Williams Leanne Wood Nathan Watkins Catrin Ffion Davies Ken Houston Claire O'Shea Osian Lewis Beca Brown Branwen Brian Evans Emyr Gruffydd Huw Ap Tegwyn Kim Jones

A fyddwch yn dod?


Dangos 125 o ymatebion

 • Aled Roberts
  rsvped +1 2016-02-26 14:52:48 +0000
 • Llŷr ab Alwyn
  rsvped 2016-02-26 07:55:01 +0000
 • Glenn Swingler
  rsvped 2016-02-25 07:47:37 +0000
 • Liz Saville Roberts
  rsvped 2016-02-23 17:14:16 +0000
 • Heledd Roberts
  rsvped 2016-02-23 07:30:50 +0000
 • Dyfrig Thomas
  rsvped 2016-02-23 07:30:48 +0000
 • Carl J. Harris
  rsvped 2016-02-23 07:30:42 +0000
 • Gwennol Haf
  rsvped 2016-02-23 07:30:39 +0000
 • Glyn Birtwistle
  rsvped 2016-02-23 07:30:35 +0000
 • Heledd Brooks-Jones
  rsvped 2016-02-22 07:56:12 +0000
 • Liam Rees
  rsvped 2016-02-22 07:56:07 +0000
 • Helen Mary Jones
  rsvped 2016-02-22 07:56:06 +0000
 • Warren S Williams
  rsvped 2016-02-22 07:56:04 +0000
 • Heledd Fychan
  rsvped 2016-02-21 22:27:26 +0000
 • Abel McWalkies
  rsvped 2016-02-21 08:35:25 +0000
 • Stephen Heaney
  rsvped 2016-02-21 08:35:03 +0000
 • Ellie Silcox
  rsvped 2016-02-20 06:47:28 +0000
 • Rhydian Hughes
  rsvped 2016-02-20 06:47:20 +0000
 • Robin Huw Roberts
  rsvped 2016-02-19 06:31:21 +0000
 • John Nigel Gillibrand
  rsvped 2016-02-19 06:31:18 +0000
 • Dafydd Trystan
  rsvped 2016-02-18 06:35:49 +0000
 • Paul Sambrook
  rsvped 2016-02-18 06:35:47 +0000
 • Arfon Jones
  rsvped 2016-02-18 06:35:40 +0000
 • Lynne Larsen
  rsvped 2016-02-17 06:07:01 +0000
 • Byron Huws
  rsvped 2016-02-17 06:06:47 +0000
 • Chris Summerill
  rsvped 2016-02-16 05:57:36 +0000
 • Geraint Day
  rsvped 2016-02-16 05:57:34 +0000
 • Daniel Gwydion Williams
  rsvped 2016-02-16 05:57:34 +0000
 • Shaughan Feakes
  rsvped 2016-02-16 05:57:33 +0000
 • Vaughan Williams
  rsvped 2016-02-16 05:57:32 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd