Cynhadledd Wanwyn 2016

Cynhadledd_Graphic_2.png

Mi fydd y gynhadledd hon yn cael ei chynnal ar adeg dyngedfennol i Blaid Cymru ac i'r genedl wrth i Gymru baratoi i ethol Llywodraeth newydd. Bydd hyn yn gyfle i ni amlinellu a thrafod nifer o’r cynlluniau yn ein rhaglen lywodraethol gyda chynrychiolwyr a'n haelodau. Bydd areithiau hefyd gan ein harweinydd, Leanne Wood, ei thîm cabinet, ein hymgeiswyr a nifer o siaradwyr gwadd arbennig.

Dyma'r amserlenni drafft ar gyfer dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Cliciwch yma am wybodaeth am lety, parcio a sut i gyrraedd y Gyhadledd. 

Am becyn cyfleon, sy'n cynnwys gwybodaeth ynghylch cyfleodd noddi ac arddangos cysylltwch â Gwennol Haf neu Heledd Brooks-Jones ar 02920 475920 neu GwennolHaf@Plaid.Cymru / HeleddBrooks-Jones@Plaid.Cymru.

I brynu tocyn i Ginio'r Gynhadledd ar y nos Wener, ffoniwch Illtyd ar 02920 475923.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd 'Have I Got News for Plaid' yn ailymddangos ar y nos Sadwrn - cliciwch yma am yr holl wybodaeth.

PRYD
March 04, 2016 at 9am - March 05, 2016
BLE
Theatr Ffwrnes
Park Street
Llanelli, Dyfed SA15 3YE
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Heledd Brooks-Jones · 02920 472272
126 RSVPs
Cerith Dafydd Rhys Jones Trystan Lewis Elin Jones Elin Angharad Roberts Mair Rowlands Beth Tiencken Sian Gwenllian Aled Hughes Ceri Owen Liam Bowen Ellen ap Gwynn Matthew Jones Graham Lucas Robert Jelley Anthony John Richards Daniel Rhys Roberts Elin Tudur Manon Elin James Rhydwyn Ifan Elyn Stephens Meinir James Aled James Lindsay Whittle Ffion Rees Rhydian Tomas Jones Jamie Evans Rhydian Fitter Jacqueline Hurst Xenia Rhiannon Olga Brunel

A fyddwch yn dod?


Dangos 125 o ymatebion

 • Llinos Dewi-Lewis
  rsvped 2016-02-16 05:57:31 +0000
 • Math Wiliam
  rsvped 2016-02-16 05:57:28 +0000
 • Moira Lewis
  rsvped 2016-02-16 05:57:27 +0000
 • Lucie Wiltshire
  rsvped 2016-02-16 05:57:26 +0000
 • Iago Ap Steffan
  rsvped 2016-02-16 05:57:24 +0000
 • Delyth Jewell
  rsvped 2016-02-15 05:50:07 +0000
 • Stephen Brooks
  rsvped 2016-02-15 05:50:05 +0000
 • Sara Stephens
  rsvped 2016-02-15 05:50:04 +0000
 • Angharad Lewis
  rsvped 2016-02-15 05:50:03 +0000
 • Cai Elis
  rsvped 2016-02-15 05:50:01 +0000
 • Aled Morris
  rsvped 2016-02-15 05:50:00 +0000
 • Helen Antoniazzi
  rsvped 2016-02-15 05:50:00 +0000
 • Marc Jones
  rsvped 2016-02-15 05:49:58 +0000
 • Darren Jones
  rsvped 2016-02-15 05:49:57 +0000
 • Danny Grehan
  rsvped 2016-02-15 05:49:56 +0000
 • Nerys Evans
  rsvped 2016-02-15 05:49:55 +0000
 • Alun Llewelyn
  rsvped 2016-02-15 05:49:54 +0000
 • Rachel Stephens
  rsvped 2016-02-15 05:49:53 +0000
 • Nesta Lloyd Jones
  rsvped 2016-02-15 05:49:52 +0000
 • Gwenfair Jones
  rsvped 2016-02-15 05:49:51 +0000
 • Matthew Lloyd
  rsvped 2016-02-15 05:49:50 +0000
 • Troy Tiencken
  rsvped 2016-02-15 05:49:46 +0000
 • Peter Bamsey
  rsvped 2016-02-15 05:49:46 +0000
 • Morgan Owen Bowler-Brown
  rsvped 2016-02-15 05:49:44 +0000
 • Julie Williams
  rsvped 2016-02-15 05:49:43 +0000
 • Leanne Wood
  rsvped 2016-02-15 05:49:40 +0000
 • Nathan Watkins
  rsvped 2016-02-15 05:49:39 +0000
 • Catrin Ffion Davies
  rsvped 2016-02-14 05:58:21 +0000
 • Ken Houston
  rsvped 2016-02-14 05:58:19 +0000
 • Claire O'Shea
  rsvped 2016-02-14 05:58:17 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd