Cynhadledd Wanwyn 2016

Cynhadledd_Graphic_2.png

Mi fydd y gynhadledd hon yn cael ei chynnal ar adeg dyngedfennol i Blaid Cymru ac i'r genedl wrth i Gymru baratoi i ethol Llywodraeth newydd. Bydd hyn yn gyfle i ni amlinellu a thrafod nifer o’r cynlluniau yn ein rhaglen lywodraethol gyda chynrychiolwyr a'n haelodau. Bydd areithiau hefyd gan ein harweinydd, Leanne Wood, ei thîm cabinet, ein hymgeiswyr a nifer o siaradwyr gwadd arbennig.

Dyma'r amserlenni drafft ar gyfer dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Cliciwch yma am wybodaeth am lety, parcio a sut i gyrraedd y Gyhadledd. 

Am becyn cyfleon, sy'n cynnwys gwybodaeth ynghylch cyfleodd noddi ac arddangos cysylltwch â Gwennol Haf neu Heledd Brooks-Jones ar 02920 475920 neu GwennolHaf@Plaid.Cymru / HeleddBrooks-Jones@Plaid.Cymru.

I brynu tocyn i Ginio'r Gynhadledd ar y nos Wener, ffoniwch Illtyd ar 02920 475923.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd 'Have I Got News for Plaid' yn ailymddangos ar y nos Sadwrn - cliciwch yma am yr holl wybodaeth.

PRYD
March 04, 2016 at 9am - March 05, 2016
BLE
Theatr Ffwrnes
Park Street
Llanelli, Dyfed SA15 3YE
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Heledd Brooks-Jones · 02920 472272
126 RSVPs

A fyddwch yn dod?


Dangos 125 o ymatebion

 • Osian Lewis
  rsvped 2016-02-14 05:58:17 +0000
 • Beca Brown
  rsvped 2016-02-14 05:58:14 +0000
 • Branwen Brian Evans
  rsvped 2016-02-14 05:58:12 +0000
 • Emyr Gruffydd
  rsvped 2016-02-14 05:58:09 +0000
 • Huw Ap Tegwyn
  rsvped 2016-02-14 05:58:07 +0000
 • Kim Jones
  rsvped 2016-02-14 05:58:05 +0000
 • Cerith Dafydd Rhys Jones
  rsvped 2016-02-14 05:58:04 +0000
 • Trystan Lewis
  rsvped 2016-02-14 05:58:01 +0000
 • Elin T Jones
  rsvped 2016-02-13 05:54:06 +0000
 • Elin Angharad Roberts
  rsvped 2016-02-13 05:54:06 +0000
 • Mair Rowlands
  rsvped 2016-02-13 05:54:05 +0000
 • Beth Tiencken
  rsvped 2016-02-13 05:54:04 +0000
 • Sian Gwenllian
  rsvped 2016-02-13 05:54:03 +0000
 • Aled Morgan Hughes
  rsvped 2016-02-13 05:54:03 +0000
 • Ceri Owen
  rsvped 2016-02-13 05:54:02 +0000
 • Liam Bowen
  rsvped 2016-02-13 05:54:02 +0000
 • Ellen ap Gwynn
  rsvped 2016-02-13 05:54:01 +0000
 • Matthew Jones
  rsvped 2016-02-13 05:54:01 +0000
 • Graham Lucas
  rsvped 2016-02-13 05:54:00 +0000
 • Robert Jelley
  rsvped 2016-02-13 05:53:59 +0000
 • Anthony John Richards
  rsvped 2016-02-13 05:53:59 +0000
 • Daniel Rhys Roberts
  rsvped 2016-02-13 05:53:58 +0000
 • Elin Tudur
  rsvped 2016-02-13 05:53:58 +0000
 • Manon Elin James
  rsvped 2016-02-13 05:53:57 +0000
 • Rhydwyn Ifan
  rsvped 2016-02-13 05:53:57 +0000
 • Elyn Stephens
  rsvped 2016-02-13 05:53:56 +0000
 • Meinir James
  rsvped 2016-02-13 05:53:56 +0000
 • Aled James
  rsvped 2016-02-13 05:53:55 +0000
 • Lindsay Whittle
  rsvped 2016-02-13 05:53:55 +0000
 • Ffion Rees
  rsvped 2016-02-13 05:53:54 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd