Cynhadledd Wanwyn 2016

Cynhadledd_Graphic_2.png

Mi fydd y gynhadledd hon yn cael ei chynnal ar adeg dyngedfennol i Blaid Cymru ac i'r genedl wrth i Gymru baratoi i ethol Llywodraeth newydd. Bydd hyn yn gyfle i ni amlinellu a thrafod nifer o’r cynlluniau yn ein rhaglen lywodraethol gyda chynrychiolwyr a'n haelodau. Bydd areithiau hefyd gan ein harweinydd, Leanne Wood, ei thîm cabinet, ein hymgeiswyr a nifer o siaradwyr gwadd arbennig.

Dyma'r amserlenni drafft ar gyfer dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Cliciwch yma am wybodaeth am lety, parcio a sut i gyrraedd y Gyhadledd. 

Am becyn cyfleon, sy'n cynnwys gwybodaeth ynghylch cyfleodd noddi ac arddangos cysylltwch â Gwennol Haf neu Heledd Brooks-Jones ar 02920 475920 neu GwennolHaf@Plaid.Cymru / HeleddBrooks-Jones@Plaid.Cymru.

I brynu tocyn i Ginio'r Gynhadledd ar y nos Wener, ffoniwch Illtyd ar 02920 475923.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd 'Have I Got News for Plaid' yn ailymddangos ar y nos Sadwrn - cliciwch yma am yr holl wybodaeth.

PRYD
March 04, 2016 at 9am - March 05, 2016
BLE
Theatr Ffwrnes
Park Street
Llanelli, Dyfed SA15 3YE
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Heledd Brooks-Jones · 02920 472272
126 RSVPs

A fyddwch yn dod?


Dangos 125 o ymatebion

 • Rhydian Tomas Jones
  rsvped 2016-02-13 05:53:53 +0000
 • Jamie Evans
  rsvped 2016-02-13 05:53:53 +0000
 • Rhydian Fitter
  rsvped 2016-02-13 05:53:52 +0000
 • Jacqueline Hurst
  rsvped 2016-02-13 05:53:52 +0000
 • Xenia Rhiannon Olga Brunel
  rsvped 2016-02-13 05:53:51 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd