Cynllun trethi busnes Plaid Cymru yn ymestyn cymorth i 90,000 o fusnesau Cymreig

GogleddBusnes3.jpg

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn torri trethi busnes i 80% o fusnesi Cymreig, dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru a Siân Gwenllian Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Fusnesau Bach heddiw.

Cyn ymweld a busnesau bach ym Mangor, dywedodd Siân Gwenllian fod cynlluniau Plaid Cymru'n golygu y byddai pob busnes gyda gwerth ardrethol o hyd at £20,000 yn cael cynnig mwy o gefnogaeth. Byddai hyn yn helpu 90,000 o fusnesau, gyda 70,000 ddim yn talu unrhyw drethi busnes o gwbl ac 20,000 yn talu llai o drethi.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Fusnesau ac ymgeisydd y Cynulliad dros Arfon Siân Gwenllian:

"Mae gan Gymru ysbryd menter cryf ac rydym eisiau gwneud y mwyaf o'r brwdfrydedd hyn. Dan gynlluniau Plaid Cymru, bydd Cymru'n symud o gael y trethi busnesau bach uchaf i'r rhai isaf, gan roi mantais gystadleuol newydd i ni wrth geisio dennu, cynnal a chymell sefydlwyr busnesau'r dyfodol.

"Byddai cynlluniau Plaid Cymru'n ymestyn toriadau trethi busnes i bob busnes gyda gwerth ardrethol o £20,000 gan olygu na fydd 70,000 o fusnesau yn talu unrhyw drethi o gwbl.

"Bydd Plaid Cymru yn helpu busnesau ym mhob cwr o'r wlad ac yn rhoi cymorth gwerthfawr iddynt yn ystod y cyfnod economaidd anodd hwn."

Ychwanegodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Mae 98% o fusnesau Cymreig yn fusnesau bach, ac mae Plaid Cymru o ddifri am roi cefnogaeth gref iddynt. Dyna pam fy mod wedi apwyntio Siân Gwenllian yn Weinidog Cysgodol dros Fusnesau Bach, gan bwysleisio pwysigrwydd busnesau bach i'r economi Gymreig.

"Dan gynlluniau Plaid Cymru, bydd 80% o fusnesau yn cael cymorth gyda threthi busnes, gan roi hwb werthfawr iddynt.

"Plaid Cymru yw blaid y busnesau bach a dan ein cynlluniau ni byddwn yn ei gwneud hi'n haws i fusnesau bach geisio am gytundebau sector cyhoeddus, byddwn yn sicrhau gwell mynediad i fusnesau bach i gyllid drwy sefydlu banc benthyca i fusnesau, a bydd Plaid Cymru'n rhoi mwy o arian yn eu pocedi drwy dorri trethi busnes."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.