Cynhadledd Arbennig yn pleidleisio i "Benderfyniadau ar ddyfodol Cymru gael eu gwneud gan bobl yma yng Nghymru"

IMG_20160716_110537_panorama_edit.jpg

Cynnig i ailddatgan ymrwymiad y blaid i Gymru annibynnol yn Ewrop yn cael ei basio gan gannoedd o aelodau yng Nghaerfyrddin

Mae cynrychiolwyr a fynychodd Gynhadledd Arbennig Plaid Cymru yng Nghaerfyrddin heddiw wedi rhoi cefnogaeth gref i gynnig i ailddatgan ymrwymiad y blaid i Gymru annibynnol yn Ewrop.

Casglodd 300 o aelodau i drafod cynnig eang a oedd yn archwilio goblygiadau'r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd i gyfansoddiad Cymru, yr economi, pobl ifanc y genedl, y sector amaeth a hawliau gweithwyr.

Wrth siarad yn fuan ar ôl y Gynhadledd, dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Heddiw, cawsom ddadl fywiog ac agored a arweiniodd at gynrychiolwyr yn rhoi cefnogaeth llethol i ailddatgan ymrwymiad y Blaid i Gymru annibynnol yn Ewrop.

"Prif egwyddor y cynnig a basiwyd oedd y dylai penderfyniadau ar ddyfodol Cymru gael eu gwneud gan bobl yma yng Nghymru.

"Roedd y cynnig hefyd yn archwilio effeithiau Brexit ar gyfansoddiad Cymru, ein coffrau cyhoeddus, pobl ifanc, y sector amaeth a hawliau gweithwyr.

"Mae'n glir o'r gwydnwch y mae Plaid Cymru wedi ei arddangos ers y bleidlais i adael yr UE mai ni yw'r unig blaid yng Nghymru gyda chynllun i sicrhau dyfodol ein gwlad.

"Mae platiau tectonig gwleidyddiaeth y DG yn symud ac rydym ar drywydd esblygol i hunanlywodraeth. Mae'n debyg na fydd y DG yn bodoli mewn rhai blynyddoedd ac ni allwn droi'n bartner mud mewn endid "Cymru a Lloegr".

"Fel y dangosodd y Gynhadledd heddiw, tra bod pleidiau San Steffan wedi eu plagio gan ddiffyg undod, mae Plaid Cymru yn benderfynol o roi'r achos dros Gymru unedig ble y gall pawb gyrraedd eu potensial, pa bynnag ffordd y gwnaethant bleidleisio ar aelodaeth o'r UE.

"Rhaid i ni siarad dros 100% o'n gwlad a gwella'r rhwygiadau sydd wedi eu creu gan y refferendwm hwn."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.