Pryder Plaid dros gynnyrch Cymreig yn achos statws yr UE yn dilyn pleidlais i Adael

Cynnyrch.png

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Gwledig, Simon Thomas AC, wedi mynegi pryder y gall cynnyrch bwyd Cymreig golli statws enw gwarchodedig gan yr Undeb Ewropeaidd pe bai'r DG yn pleidleisio i adael yr UE yn y refferendwm.

Ar hyn o bryd, mae gan lawer o gynnyrch bwyd Cymreig, megis cig oen Cymreig neu Halen Mon farciau ansawdd Ewropeaidd a statws PDO (Protected Designation of Origin) neu PGI (Protected Geographical Indicator), sy'n golygu eu bod ond yn medru cael eu cynhyrchu yn y lleoliad a enwir. Mae hyn yn atal bwydydd rhatach o ansawdd isel rhag cael eu gwneud mewn llefydd eraill a'u marchnata yn yr un modd.

Pe bai Cymru a'r DG yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, yna ni fyddai unrhyw reswm i'r UE barhau i warchod buddiannau diwydiant bwyd a ffermio Cymreig.

Dywedodd Simon Thomas AC, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Gwledig:

"Gwyddom fod Cymru yn elwa o £245m o fod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, gyda thua £2bn o gyllid yn dod yn uniongyrchol i ddiwydiannau bwyd a ffermio Cymreig drwy'r Polisi Amaethyddol Cyffredin.

"Yn ogystal a hyn, un o fanteision niferus aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd yw statws gwarchodedig bwydydd arbenigol Cymreig.

"Mae'r marciau arbennig hyn yn golygu mai dim ond yma yng Nghymru y gellir cynhyrchu cig oen Cymreig neu Halen Mon, ac nid oes rhaid i'n cynhyrchwyr gystadlu gyda fersiynau rhad o ansawdd gwael.

"Mae cadw'r marciau hyn i fwydydd Cymreig yn rhywbeth mae Plaid Cymru wedi brwydro drosto mewn cytundebau masnach rhyngwladol, ac yn un o'r rhesymau yr ydym wedi bod yn pryderu am y cytundeb masnach gyda'r Unol Daleithiau sydd eisiau gostwng safonau ansawdd a glendid bwyd.

"Nid yw'n gwneud synnwyr y byddai ffermwyr Cymreig na'r cyhoedd Cymreig yn ildio'r manteisio hyn a dyna un o'r nifer o resymau y credai Plaid Cymru y dylem bleidleisio i Aros yn yr Undeb Ewropeaidd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.