Dylai’r etholiad fod yn gystadleuaeth syniadau: Leanne Wood

LWcynhadledd2015smaller.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog arweinwyr y pleidiau eraill i ddefnyddio’r dadleuon teledu i gyflwyno eu cynlluniau am ddyfodol ein gwlad wrth iddynt gamu i’r llwyfan yn y cyntaf o ddwy ddadl yr arweinyddion.

Gydag ychydig dros bythefnos i fynd a chyda’r pleidleisiau post allan nawr, mae pob un o’r prif bleidiau o’r diwedd wedi cyhoeddi eu maniffestos. Dywedodd Leanne Wood fod y ddadl heno yn awr yn gyfle i’r pleidiau drafod polisïau, yn hytrach na gwneud ymosodiadau pleidiol ar ei gilydd.

Ym Mai 2015, dywedodd Leanne Wood y dylai’r etholiad Cymreig fod yn “gystadleuaeth syniadau” am y modd y bydd pob un o’r pleidiau yn gwella bywydau pobl Cymru. Dywedodd heno fod heno yn gyfle euraid i drafod y syniadau hynny.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Llynedd, fe ddywedais y dylai’r etholiad Cynulliad hwn fod yn gystadleuaeth syniadau rhwng y gwahanol bleidiau ynghylch sut y byddant yn gwella gwasanaethau cyhoeddus, cymunedau a’r economi. Yn rhy aml, mae pleidiau gwleidyddol wedi ceisio beio eraill am ein holl drafferthion. Heno yw ein cyfle cyntaf i drafod a chraffu ar syniadau’r pleidiau fel y gall pobl yng Nghymru wneud dewis deallus ar Fai’r 5ed.

“Cyhoeddodd Plaid Cymru ein cynlluniau am ddyfodol Cymru wythnosau’n ôl. Nawr fod y pleidiau eraill wedi cyhoeddi eu rhai hwy, gall pobl yng Nghymru graffu arnom oll o ran ein hatebion.

“Bydd Plaid Cymru yn gwella’r gwasanaeth iechyd trwy gynyddu gallu, lleihau rhestrau aros a gwella gofal canser. Byddwn yn gweithio i gryfhau ein heconomi, gan annog mwy mo fuddsoddi i Gymru a helpu busnesau i lwyddo. Ac fe wnawn gyflwyno addysg o’r crud i’r yrfa fydd yn cychwyn gyda gofal cyn-ysgol cyffredinol am ddim i blant o dair oed ymlaen, yn annog athrawon i ddatblygu eu sgiliau, a dileu benthyciadau myfyrwyr y graddedigion hynny fydd yn gweithio yng Nghymru wedi iddynt raddio.

“Bydd cynlluniau Plaid Cymru yn creu Cymru iach, Cymru gydag addysg dda, a Chymru gyfoethocach. Heno, fe blediaf yr achos mai Plaid Cymru yw’r newid y mae Cymru ei angen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.