Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Cysylltwch â Phlaid Cymru

Prif Swyddfa:  Plaid Cymru, Tŷ Gwynfor, Llys Anson, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd. CF10 4AL

Ffôn:  029 2047 2272

ebost:  post@plaidcymru.org

Staff y wasg, Cynulliad - 0300 200 7197

Staff y wasg, San Steffan - 07763 211208