Plaid yn ceisio am ddadl frys ar Syria yn y Cynulliad Cenedlaethol

LW.jpg

Heddiw bydd Plaid Cymru yn ceisio cynnal dadl frys yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar y gweithredu milwrol gan Lywodraeth Prydain yn Syria dros y penwythnos. 

Yn ei chynnig i'r Cynulliad, dywedodd arweinydd y blaid Leanne Wood y dylai aelodau senedd Cymru gael y cyfle i gynnal dadl ar fater o'r fath arwyddocad sydd o bwys i Gymru.

Mae Plaid Cymru wedi gwrthwynebu ymosodiadau o'r awyr yn Syria gan feirniadu Llywodraeth Prydain am gynllunio am ryfel heb gynllunio am heddwch, ac am fethu ag amlinellu sut y bydd gweithredu milwrol yn diogelu'r dinasyddion sydd wedi eu heffeithio gan yr ymosodiadau cemegol.

Dywedodd Leanne Wood:

"Mae'r ymosodiadau cemegol yn erbyn dinasyddion Syria wedi eu beirniadu'n hallt o amgylch y byd.

"Mae'r ymyrraeth a ddilynodd gan luoedd arfog y DG o bwys i Gymru yn ogystal a Phrydain ehangach.

"Mater syml o ddemocratiaeth yw hi y dylid rhoi'r cyfle i'r Cynulliad Cenedlaethol drafod mater mor arwyddocaol, yn yr un modd ag y gwnaeth Ty'r Cyffredin ddydd Llun a Mawrth.

"Cynigiodd Prif Weinidog Cymru ei gefnogaeth i "unrhyw ymyrraeth" a all ddigwydd yn y dyfodol i atal ymosodiadau cemegol. Rhaid rhoi'r cyfle i Aelodau Cynulliad graffu'r Prif Weinidog yn dilyn ei ddatganiad a goblygiadau posib hynny ar aelodau'r lluoedd arfog o Gymru neu yng Nghymru mewn unrhyw weithredu yn y dyfodol.

"Gobaith Plaid Cymru yw y bydd cyd-ACau yn cydnabod pwysigrwydd yr egwyddor na ddylai San Steffan allu tynnu Cymru i ryfeloedd tramor heb i bobl fan hyn gael dweud eu dweud.

"Gobeithiwn y bydd eraill yn ymuno a ni i bleidleisio o blaid cynnal y ddadl hon."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.