Dim ond gan Blaid Cymru mae’r egni, yr ymrwymiad a’r weledigaeth i ddelifro

Meddwl_Newydd.png

Profodd Leanne Wood i’r genedl neithiwr mai dim ond gan Blaid Cymru mae’r egni, yr ymrwymiad a’r weledigaeth i ddelifro dros Gymru, meddai Rhun ap Iorwerth.

Yn dilyn dadl deledu gyntaf ymgyrch etholiad y Cynulliad, dywedodd Rhun ap Iorwerth fod polisiau arloesol Plaid Cymru yn cyferbynnu’n glir gyda “mwy o’r un peth” y pleidiau eraill.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth fod Llafur, ar ôl dwy flynedd ar bymtheg mewn grym, wedi rhedeg allan o stêm a syniadau, ac ei bod hi’n bryd ethol llywodraeth fydd yn delifro dros Gymru.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth:

“Mae’n amlwg o’r ddadl neithiwr mai dim ond Plaid Cymru all ddelifro llywodraeth amgen i ddwy flynedd ar bymtheg o ddirywiad dan Lafur. Fe amlinellodd Leanne Wood weledigaeth bositif Plaid Cymru i wella’r gwasanaeth iechyd, i gryfhau’r economi ac i wella ein safonau addysg.

“Mae’r blaid Lafur wedi rhedeg allan o stêm ac allan o syniadau. Roedd perfformiad y Prif Weinidog heno – yn dlawd o’r syniadau a’r egni y mae Cymru ei angen – yn dystiolaeth bellach o hynny.

“Mae’n bryd am blaid sydd â’r uchelgais a’r weledigaeth i ddelifro dros Gymru. Plaid Cymru yw’r newid sydd ei angen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.