Dafydd Elis-Thomas

DafyddEl.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Dwyfor Meirionnydd

Etholwyd Dafydd Elis-Thomas gyntaf i'r Cynulliad Cenedlaethol ym 1999 dros etholaeth Meirionnydd Nant Conwy, ac yn ddiweddarach dros etholaeth Dwyfor Meirionnydd yn 2007.

Ganed Dafydd Elis-Thomas yng Nghaerfyrddin ym 1946, ac fe'i maged yng Ngheredigion a Dyffryn Conwy. Fe'i hetholwyd gyntaf ym 1974 fel AS (yr AS ieuangaf yn y Senedd honno), ac fe'i gwnaed yr Arglwydd am Oes ym 1992; yn ystod ei yrfa yn y Senedd, bu hefyd yn arweinydd y Blaid. Ar wahân i'w waith mewn gwleidyddiaeth, mae Dafydd Elis-Thomas hefyd wedi gwasanaethu ar Fwrdd yr Iaith Gymraeg, y Sefydliad Ffilm Prydeinig, a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn ogystal â gweithio yn y sector preifat fel cyfarwyddwr cwmni arolygu amgylcheddol.

Yn ychwanegol at ei ddyletswyddau yn y Cynulliad, mae Dafydd Elis-Thomas yn Llywydd Anrhydeddus y mudiad gwrth-ffasgaidd Searchlight Cymru. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn canoli ar ddatblygu datganoli yng Nghymru, a statws Cymru yn Ewrop.

Helpwch ymgyrch Dafydd

Nôl i’r map etholaethau

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.