Dafydd Elis-Thomas yn gadael Plaid Cymru

Gan ymateb i benderfyniad Dafydd Elis-Thomas i adael Plaid Cymru, dywedodd llefarydd ar ran Pwyllgor Etholaeth Dwyfor Meirionydd:

“Dymuna Plaid Cymru Dwyfor Meirionydd ddiolch am wasanaeth Dafydd Elis Thomas i’r Blaid ac i’r ardal ers 1974.

“Hoffwn ddatgan ein siom a’n tristwch ei fod yn gadael y Blaid.

“Apeliwn arno i edrych ar ei gydwybod a gofynnwn iddo sefyll i lawr a chreu is-etholiad.

“Ni fydd datganiad pellach am y tro.”

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru:

"Bydd Plaid Cymru'n dechrau'r broses o ddewis ymgeisydd newydd yn Nwyfor Meirionnydd yn dilyn penderfyniad Dafydd Elis-Thomas i adael grwp Plaid Cymru yn y Cynulliad.

"Bydd etholwyr, a gafodd eu camarwain gan Dafydd Elis-Thomas yn yr etholiad Cynulliad diweddar, yn disgwyl i isetholiad gael ei gynnal ar y cyfle cyntaf posib."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.