Datganiad Barn yn condemnio gwaharddiad teithio Trump

21898591153_67ae4a6c5a_z.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Simon Thomas wedi cyflwyno cynnig yng Nghynulliad Cymru sy’n condemnio gwaharddiad Arlywydd yr UDA ar Fwslemiaid yn teithio yno.

 

Dywedodd yr Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a’r Gorllewin:

“Roedd hi’n galonogol i weld cymaint o bobl yn gwrthwynebu’r mater ar-lein ac yn protestio ar y strydoedd am yr achos rhyngwladol hwn. Mae gan Gymru hanes cyfoethog o godi llais a gwrthwynebu achosion rhyngwladol sydd yn effeithio ar heddwch a thegwch ein byd. Mi fydd yr achos hwn yn effeithio ar ddinasyddion Cymreig sydd â chenedligrwydd deuol.

 “Mae nifer o bobl wedi cysylltu gyda’u Haelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol i fynegi eu siom aruthrol ynglŷn â gorchymyn gweithredol Arlywydd Trump.

“Mae gwaharddiad teithio 90 diwrnod Trump, sydd yn effeithio’n benodol ar Fwslemiaid yn anghyfansoddiadol, anfoesol, rhagfarnllyd ac aneffeithiol.

“Rydym yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn codi llais yn erbyn y gwaharddiad hwn.

“Mae Plaid Cymru yn gwrthod gwahaniaethu ar sail cenedligrwydd neu grefydd. Rydym yn gwerthfawrogi holl ddinasyddion Cymru, beth bynnag eu cefndir neu ethnigrwydd, ac mi fyddwn yn sefyll gyda’n gilydd i warchod ac amddiffyn ein gilydd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.