Datganiad Cymru yn erbyn y Ddêl

Llofnodwch y datganiad

Mae dêl fondigrybwyll Boris Johnson yn wael i Gymru. Gyda'n gilydd, rhaid i ni ei gwrthod, a chodi llais dros ddyfodol disglair, Ewropeaidd i Gymru.

Byddai’r ddêl yn creu ffin galed ym Môr yr Iwerydd, a fyddai’n ddinistriol i fasnach Gymreig.

Mae 400,000 o lorïau a hanner miliwn o geir yn pasio trwy Gaergybi bob blwyddyn. Byddai ffin galed ym Môr yr Iwerydd yn ofnadwy i’r porthladd, i Ynys Môn, ac i economi Cymru gyfan.

Byddai’r ddêl hon hefyd yn ofnadwy i’n diwydiant amaeth – byddai’n gwneud allforio cynnyrch Cymreig yn anos ac yn cymryd cyllid hollbwysig i ffwrdd o’n ffermydd teulu.

Byddai hefyd yn creu problemau mawr i’r diwydiant geir mewn cyfnod pan fo ansicrwydd yn y diwydiant hwnnw eisoes wedi achosi colled swyddi yng Nghymru.

Mae’r ddêl fondigrybwyll hon hefyd yn llwyddo bod yn gwaeth na dêl Theresa May, trwy roi’r gallu i Boris Johnson droedio ar draws hawliau gweithwyr ac amddiffyniadau i’r amgylchedd.

Ac ar ben hynny oll, mae Boris Johnson wedi rhoi feto i Gynulliad Gogledd Iwerddon, sydd heb eistedd ers dwy flynedd, tra’n anwybyddu senedd etholedig ddemocrataidd ein cenedl ni.

Rhaid i Gymru beidio cael ei gwrthio i mewn i ddewis ffug rhwng cyflafan Brexit heb ddêl a derbyn y ddêl hon. Nid yw’r naill na’r llall yn dda i Gymru. Nid yw’r naill na’r llall yn cynrychioli’r dyfodol Ewropeaidd disglair mae’n cenedl yn haeddu.

Yr unig ffordd o roi terfyn ar yn anhrefn yma unwaith ac am byth, ac i warchod Cymru rhag Boris Johnson, yw gwrthod y ddêl ofnadwy hon a rhoi’r gair olaf i’r bobl mewn Pleidlais y Bobl.

Ychwanegwch eich enw isod os ydych yn cytuno.

220 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 169 o ymatebion

 • Dafydd Iwan
  signed 2019-10-22 20:51:55 +0100
 • Gareth Walters
  signed 2019-10-22 18:41:33 +0100
 • Marian Jenkins
  signed 2019-10-22 15:26:21 +0100
 • Anwen Pierce
  signed 2019-10-21 13:19:22 +0100
 • Manon Williams
  signed 2019-10-21 11:23:23 +0100
 • Gwilym John
  signed 2019-10-21 11:00:04 +0100
 • Rebecca Williams
  signed 2019-10-20 21:20:51 +0100
 • Danny Grehan
  signed 2019-10-20 18:21:11 +0100
 • Goronwy Hughes
  signed 2019-10-20 17:45:42 +0100
 • Aaron Jones
  signed 2019-10-20 17:32:08 +0100
 • John Huws
  signed 2019-10-20 15:56:53 +0100
 • Barbara Jones
  signed 2019-10-20 15:36:26 +0100
 • Gwenllian Rhys
  signed 2019-10-20 14:03:38 +0100
 • Richard Jones
  signed 2019-10-20 12:15:51 +0100
 • Annette Pugh
  signed 2019-10-20 10:59:53 +0100
 • Trefor Pugh
  signed via 2019-10-20 10:50:38 +0100
 • Meinir Huws
  signed 2019-10-20 10:45:15 +0100
 • Awgwil
  @AnwenCelyn tweeted link to this page. 2019-10-20 09:32:13 +0100
  Arwyddwch y ddeiseb: Datganiad Cymru yn erbyn y Ddêl https://www.plaid.cymru/datganiad_cymru_yn_erbyn_y_ddel?recruiter_id=99175
 • Mary Jones
  signed 2019-10-20 08:55:56 +0100
 • Glenda Williams
  signed 2019-10-20 07:37:57 +0100
 • Isobel Carter
  signed 2019-10-20 02:54:46 +0100
 • Gwyneth Roberts
  signed via 2019-10-19 23:06:10 +0100
 • Elen Jones
  signed 2019-10-19 22:20:38 +0100
 • Dafydd Jones
  signed 2019-10-19 22:20:37 +0100
 • Geraint Thomas
  signed 2019-10-19 22:13:41 +0100
 • robin campbell
  signed 2019-10-19 22:04:25 +0100
 • Gill Griffin
  signed via 2019-10-19 21:47:33 +0100
 • Mari Hobbs
  signed 2019-10-19 21:22:54 +0100
 • Brenda Davies
  signed 2019-10-19 20:54:45 +0100
 • Elma Parry
  signed 2019-10-19 20:54:09 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.