Deiseb: Datganoli Darlledu

Mae Cymru fel cenedl yn wynebu diffyg democrataidd difrifol. Mae tri chwarter ei phoblogaeth yn derbyn mwyafrif eu newyddion o ffynhonnellau o Loegr sy’n cynnwys ond ychydig neu ddim cynnwys Cymreig. Yn ogystal mae’r BBC ac ITV wedi lleihau nifer yr oriau sy’n cael eu rhoi ar gyfer newyddion a materion cyfoes Cymreig dros y ddegawd ddiwethaf, ac nid yw darlledu Prydeinig wedi addasu i realiti datganoli gyda phwyslais parhaol ar faterion Lloegr-yn-unig. Mae’r dirywiad yn nifer y cyhoeddiadau newyddion lleol wedi gwaethygu’r broblem, gyda nifer cynyddol o gymunedau Cymreig yn derbyn llai a llai o wybodaeth am eu hardaloedd lleol.

Dywed Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Ddiwylliant, Dai Lloyd:

“Mae diffyg atebolrwydd, gwybodaeth a chraffu ym mywyd cyhoeddus Cymru yn tanseilio ein democratiaeth.

“Mae’n rhaid datganoli’r holl bwerau dros ddarlledu i’r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru er mwyn i faterion sy’n effeithio ar fywydau’r Cymry dderbyn y sylw maent yn ei haeddu.”

Arwyddwch isod er mwyn cefnogi ymgyrch Plaid Cymru dros ddatganoli darlledu i Gymru.

92 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 75 o ymatebion

 • Wynn Davies
  signed 2019-02-27 11:30:10 +0000
 • Sian Roberts
  signed 2018-10-16 21:49:46 +0100
 • Bleddyn Williams
  signed 2018-10-13 02:59:44 +0100
  Dwi’n credu fydd hi’n syniad da i greu sianel deledu Cymraeg i blant, yn debyg i beth sydd ar gael ar hyn o bryd yn Saesneg fel CBBC/CBeebies ac CITV.
 • Heledd Walters
  signed 2018-10-09 21:50:10 +0100
 • Tim Jefferson
  signed 2018-09-19 20:33:15 +0100
 • Huw Evans
  signed 2018-09-12 16:36:11 +0100
  Edward Evans
 • Arwel Hughes
  signed 2018-09-02 19:23:20 +0100
 • william griffiths
  signed 2018-08-10 08:11:42 +0100
 • Howard Mitchell
  signed 2018-07-23 19:37:58 +0100
 • Hywel Jenkins
  signed 2018-06-13 23:11:16 +0100
 • Math Wiliam
  signed 2018-04-04 15:03:49 +0100
 • Arwel J Davies
  signed 2018-03-03 21:08:00 +0000
 • Wendy Jones
  signed 2018-03-03 12:20:43 +0000
 • David Barnes
  signed 2018-03-03 11:55:06 +0000
 • John Meurig Lee-Jones
  signed 2018-03-03 11:30:43 +0000
 • Aneurin Jones
  signed 2018-03-01 14:39:27 +0000
 • Awel Jones
  signed via 2018-02-25 19:16:33 +0000
 • Mererid Jones
  posted about this on Facebook 2018-02-25 09:13:20 +0000
  Deiseb: Datganoli Darlledu
 • Mererid Jones
  @MerJone tweeted link to this page. 2018-02-25 09:13:13 +0000
 • Mererid Boswell
  signed 2018-02-25 09:12:43 +0000
 • Jac Davies
  signed 2018-02-16 23:42:20 +0000
 • Christopher Griffiths
  signed 2018-02-12 19:36:53 +0000
 • Kiera Marshall
  signed 2018-02-08 10:52:52 +0000
 • Iestyn Davies
  signed 2018-02-06 21:11:02 +0000
 • Sian Harris
  signed via 2018-01-15 23:09:57 +0000
 • Anest Roberts
  signed via 2018-01-10 14:42:00 +0000
 • Marged Tudur
  signed via 2018-01-08 18:14:47 +0000
 • Dylan Jenkins
  signed via 2018-01-08 13:50:06 +0000
 • Andrew Walton
  signed via 2018-01-08 07:29:24 +0000
 • Mared Roberts
  signed via 2018-01-07 23:02:43 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.