Deiseb: Datganoli Darlledu

Mae Cymru fel cenedl yn wynebu diffyg democrataidd difrifol. Mae tri chwarter ei phoblogaeth yn derbyn mwyafrif eu newyddion o ffynhonnellau o Loegr sy’n cynnwys ond ychydig neu ddim cynnwys Cymreig. Yn ogystal mae’r BBC ac ITV wedi lleihau nifer yr oriau sy’n cael eu rhoi ar gyfer newyddion a materion cyfoes Cymreig dros y ddegawd ddiwethaf, ac nid yw darlledu Prydeinig wedi addasu i realiti datganoli gyda phwyslais parhaol ar faterion Lloegr-yn-unig. Mae’r dirywiad yn nifer y cyhoeddiadau newyddion lleol wedi gwaethygu’r broblem, gyda nifer cynyddol o gymunedau Cymreig yn derbyn llai a llai o wybodaeth am eu hardaloedd lleol.

Dywed Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Ddiwylliant, Dai Lloyd:

“Mae diffyg atebolrwydd, gwybodaeth a chraffu ym mywyd cyhoeddus Cymru yn tanseilio ein democratiaeth.

“Mae’n rhaid datganoli’r holl bwerau dros ddarlledu i’r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru er mwyn i faterion sy’n effeithio ar fywydau’r Cymry dderbyn y sylw maent yn ei haeddu.”

Arwyddwch isod er mwyn cefnogi ymgyrch Plaid Cymru dros ddatganoli darlledu i Gymru.

92 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 75 o ymatebion

 • Hefin Jones
  signed via 2018-01-07 22:33:58 +0000
 • Judith Musker Turner
  signed via 2018-01-07 21:31:10 +0000
 • Gwilym Bowen Rhys
  posted about this on Facebook 2018-01-07 21:20:16 +0000
  Sign the petition: Deiseb: Datganoli Darlledu
 • Rhys Dafis
  signed via 2017-11-23 10:18:10 +0000
 • Luke Fletcher
  posted about this on Facebook 2017-11-23 09:11:24 +0000
  Sign the petition: Deiseb: Datganoli Darlledu
 • Luke Fletcher
  signed 2017-11-23 09:10:53 +0000
 • Sian Ellis-Jones
  signed 2017-11-20 18:54:23 +0000
 • Boyd Williams
  posted about this on Facebook 2017-11-14 15:57:11 +0000
  Sign the petition: Deiseb: Datganoli Darlledu
 • Roland Boyd Williams
  signed 2017-11-14 15:55:23 +0000
 • Dafina Williams
  signed 2017-10-12 22:36:32 +0100
 • Richard Martin
  signed 2017-10-09 10:42:29 +0100
 • Huw Jackson
  signed 2017-09-23 21:41:14 +0100
 • Chris Yates
  signed 2017-09-08 16:34:46 +0100
 • Anna Jones
  signed via 2017-08-20 20:15:59 +0100
 • Gwenllian Jones
  signed 2017-08-13 09:12:34 +0100
 • Delyth Wotherspoon
  signed 2017-08-11 21:29:57 +0100
 • Steffan John
  signed 2017-08-11 15:08:19 +0100
 • Eddie Ladd
  signed 2017-08-11 13:24:39 +0100
 • joanna lewis
  signed 2017-08-11 11:46:55 +0100
 • Emily Edwards
  signed 2017-08-11 11:38:17 +0100
 • Peter Elias
  signed 2017-08-11 11:17:01 +0100
 • Edward Davies
  signed 2017-08-11 10:51:07 +0100
 • Enfys Llwyd
  signed 2017-08-10 22:15:52 +0100
 • Cerys Phillips
  signed 2017-08-10 22:12:08 +0100
 • Darren Price
  signed 2017-08-10 10:22:56 +0100
 • Rebecca Black
  signed 2017-08-09 19:17:43 +0100
 • John Williams
  signed via 2017-08-09 15:27:08 +0100
 • Mari Gwenllian Evans
  signed via 2017-08-09 12:07:21 +0100
 • Peter Williams
  signed via 2017-08-09 10:46:47 +0100
 • Dewi Tudur Lewis
  signed 2017-08-09 08:24:44 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd