Datganolwch fisas myfyrwyr, medd y Blaid, wrth i niferoedd myfyrwyr tramor ddisgyn

Llywodraeth Cymru yn methu â recriwtio myfyrwyr tramor, tra bod y niferoedd yn yr Alban a Lloegr yn cynyddu

00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Dylai Llywodraeth Cymru feddu ar y pwerau i ddatganoli fisas myfyrwyr i helpu prifysgolion i ddenu’r gorau a’r disgleiriaf, medd Plaid Cymru.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Llyr Gruffydd ei bod yn amlwg fod Llywodraeth Cymru yn methu a denu digon o fyfyrwyr i Gymru wedi i ymchwil ddarganfod fod nifer y myfyrwyr tramor sy’n astudio yng Nghymru, tra bod y niferoedd yn Lloegr a’r Alban wedi cynyddu.

Dywedodd y gallai rhoi’r grym i Lywodraeth Cymru gyhoeddi fisas myfyrwyr fireinio’r system a dwyn y myfyrwyr gorau i Gymru.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Llyr Gruffydd:

“Mae’r dirywiad yn nifer y myfyrwyr tramor sy’n dod i Gymru yn peri pryder. Yn amlwg, dyw Llywodraeth Cymru ddim yn gwneud y peth iawn. Tra bod nifer y myfyrwyr tramor yn Lloegr a’r Alban wedi cynyddu, nid yw Llywodraeth Cymru yn llwyddo i ddenu digon o fyfyrwyr i Gymru, ac y mae’n costio tua £60 miliwn i’n heconomi.

“Mae myfyrwyr tramor yn dod â sgiliau newydd, maent yn cyfoethogi ein cymunedau a’n bywyd diwylliannol, ac yn creu cysylltiadau â gwledydd eraill.

“Dyna pam fy mod am i Lywodraeth Cymru gael y gallu i gyhoeddi fisas myfyrwyr. Rwyf eisiau i Gymru allu targedu’r myfyrwyr gorau a’r disgleiriaf i astudio yno, i gyfrannu eu sgiliau gwerthfawr i’n prifysgolion a’n heconomi.

“Mae Plaid Cymru eisiau i’n prifysgolion gael enw da ledled y byd fel canolfannau rhagoriaeth, gan ddenu pobl o bedwar ban byd. Dyw’r system bresennol ddim yn gweithio i Gymru, ac y mae angen i ni gymryd rheolaeth a chyfrifoldeb dros y mater.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.