Dylai Llywodraeth Cymru ymyrryd dros ddyledion parcio ysbyty Caerdydd: Plaid Cymru

00_Neil_McEvoy_AC.jpg

Rhaid rhoi terfyn ar warth dirwyo pobl sâl a nyrsys

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyfryngu rhwng y cwmni maes parcio yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd a’r staff sydd wedi casglu dirwyon parcio mawr.
Dywedodd AC Plaid Cymru Neil McEvoy na ddylid bod wedi gadael i’r sefyllfa ddirywio i’r fath raddau fel y dywedwyd bod un aelod staff wedi cael gorchymyn i dalu £150,000 mewn dirwyon.
Galwodd Neil McEvoy ar Lywodraeth Cymru i gyfryngu er mwyn datrys y sefyllfa.
Meddai AC Plaid Cymru dros Ganol De Cymru Neil McEvoy:
“Mae’n hurt fod rhai nyrsys yn awr yn gorfod gwerthu eu cartrefi er mwyn talu dirwyon parcio, a hwythau ond yn ceisio gwneud eu gwaith.
“Rhaid i Lywodraeth Cymru yn awr gamu i’r adwy a chyfryngu rhwng staff y GIG ac Indigo, er mwyn dod o hyd i ateb call.
“Mae llawer o ysbytai yng Nghymru yn anodd eu cyrraedd ar gludiant cyhoeddus. Mae arnoch angen car. Ac os nad oes digon o lefydd, gall y staff wastraffu oriau bob wythnos yn gwneud dim ond chwilio am rywle i barcio.
“Rwyf eisiau i’n nyrsys a’n meddygon ni ganolbwyntio ar helpu cleifion, nid ar fesurydd parcio’r ysbyty.
“Rhaid i’r Llywodraeth yn awr gyfryngu yn yr anghydfod hwn. Rhaid iddynt beri bod arian ar gael i Gynghorau i wella cludiant cyhoeddus i ysbytai.
“A dylent wir ystyried dwyn meysydd parcio ysbytai i berchenogaeth y cynghorau. Nid yw’n iawn fod cwmni preifat Ffrengig yn cymryd miliynau o bunnoedd allan o Gymru trwy faes parcio, dim ond fel y gall pobl sâl a staff y GIG gyrraedd ysbyty.
“Rhaid i warth dirwyo pobl sâl a staff y GIG ddod i ben o’r diwedd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.