Rhanbarth y De Orllewin

Mae'r De Orllewin yn un o bump rhanbarth etholiadol ar gyfer etholiadau'r Cynulliad. Mae Aelodau yn cael eu hethol i gynrychioli'r rhanbarth yn unol â Fformiwla D'Hondt. Mae gan bob plaid hawl i ddewis hyd at 12 ymgeisydd ar gyfer y rhanbarth, ond dim ond pedwar Aelod fydd yn cael eu hethol ar gyfer y rhanbarth gyfan. Y pedwar cyntaf ar restr Plaid Cymru, yn eu trefn, yw:

1. Bethan Jenkins

2. Dr Dai Lloyd

3. Alun Llywelyn

4. Tim Thomas

Helpwch ymgyrch y De Orllewin

Mae rhanbarth y De Orllewin yn cynnwys saith etholaeth. Cliciwch ar y map er mwyn dysgu mwy am yr etholaethau a’u hymgeiswyr Plaid Cymru:

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.