Deiseb i ddal Blair i gyfrif dros ryfel Irac yn pasio'r garreg filltir gyntaf

Chilcot_Blair_petition_CYM.jpg

Mae deiseb Seneddol drawsbleidiol dan arweiniad Adam Price AC yn galw am i'r cyn-Brif Weinidog Tony Blair gael ei ddal i gyfrif gan y Ty Cyffredin dros gamarwain pobl cyn rhyfel Irac wedi cyrraedd 10,000 o lofnodion heddiw.

Mae'r garreg filltir hon yn mynnu fod yn rhaid i Lywodraeth y DG ryddhau datganiad swyddogol yn ymateb i destun y ddeiseb.

Noda'r ddeiseb:

The Chilcot Report has presented a range of evidence that demonstrates that Parliament and the country were misled by Tony Blair in the run up to the war in Iraq. Parliament should now agree a process by which it can hold the former Prime Minister to account.

Gellir dod o hyd i'r ddeiseb fan hon: https://petition.parliament.uk/petitions/159996.

Dywedodd Adam Price AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr a arweiniodd yr ymgyrch gwreiddiol i uchelgyhuddo Tony Blair:
"Rwy'n falch fod y ddeiseb bwysig hon wedi pasio'r garreg filltir seneddol gyntaf sy'n golygu fod yn rhaid nawr i Lywodraeth y DG ryddhau ymateb swyddogol.

"Dros yr wythnosau nesaf, rwy'n gobeithio y bydd y ddeiseb yn denu hyd yn oed mwy o sylw gan gyrraedd y targed angenrheidiol o 100,000 fydd yn golygu y bydd y Ty Cyffredin yn cynnal dadl ar y testun.

"Rwyf wedi bod yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr o bob plaid yn Senedd San Steffan, pob un yn awyddus i wneud popeth posib i ddal Tony Blair i gyfrif dros gamarwain y Ty Cyffredin a'r cyhoeddus cyn yr ymyrraeth drychinebus yn Irac.
"Fel y dengys adroddiad cwbl ddamniol Chilcot, mae Blair yn euog o lith o fethiannau a chamgymeriadau. Rhaid iddo wynebu dydd y farn os ydym am sicrhau cyfiawnder i'r rhai sydd wedi dioddef yn sgil ei weithredoedd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.