Arwyddwch y ddeiseb i ddwyn Tony Blair i gyfrif dros Ryfel Irac

Chilcot_Blair_petition_CYM.png

Mae Adam Price AC wedi lansio deiseb sydd yn galw am ddwyn Tony Blair i gyfrif am gamarwain Senedd San Steffan o flaen y penderfyniad i fynd i ryfel yn Irac. Yn ôl Mr Price dylai'r Senedd nawr gytuno ar broses i ddwyn y cyn Brif Weinidog i gyfrif.

Cliciwch yma i arwyddo'r ddeiseb.

 O ran y camau gall y Senedd eu cymryd, mae Adam Price wedi dweud: "Mae’r Senedd wnaeth y camgymeriad hwn angen ei ddadwneud gan ddefnyddio’r arfau sydd ganddo.

"Mae camarwain Tŷ’r Cyffredin yn gyfystyr a bod yn euog o ddirmyg tuag at y senedd, fel cafodd ei sefydlu yn achos Profumo dros hanner canrif yn ôl. Byddai’r fersiwn modern hwn o uchelgyhuddo, petai’n cael ei basio fel cynnig Seneddol, yn golygu y byddai rhaid i’r cyn Brif Weinidog sefyll ger Bar y Tŷ wrth i’r cyhuddiad gael ei ddarllen mas.

"Byddai sancsiynau eraill ar gael i’r Senedd yn unol á’i ddymuniadau – cael ei ddiarddel o’r Cyfrin Gyngor neu noson symbolaidd dan glo, nid ar bleser Ei Mawrhydi ond Ringyll y Senedd."

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl lawn lle mae Mr Price yn esbonio pam y dylid dwyn Mr Blair i gyfrif a sut y dylai'r broses hon fynd rhangddi.

Roedd Adam Price yn AS rhwng 2001-2010 ac fe wnaeth arwain yn ymgyrch nôl yn 2004 i uchelgyhuddo Tony Blair am "uwchdroseddau a chamymddwyn difrifol".

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.