Delyth Jewell AC yn dweud bod Brexit yn 'ang-Nghymreig’

DelythJewell2.jpg

Dywedodd AC Plaid Cymru dros Faterion Rhyngwladol Delyth Jewell wrth Gynhadledd Wanwyn Plaid Cymru bod Brexit yn ffenomena 'ang-Nghymreig’.

“Gyfeillion, am amser ym myd gwleidyddiaeth. Cyfnod o baradocsau – lle mae’n teimlo fod pethau ar fin berwi drosodd bob amser, ond eto bod gwacter oer o anegni wrth ganol datblygiadau.

“Am hynny, mae gennym ni’r bwystfil pathetic yna i’w feio, sef Brexit.

“Ydych chi wedi sylwi nad oes na air Cymraeg yn cael ei ddefnyddio am Brexit?

“I fi, dydy hynny ddim yn gyd-ddigwyddiad.  Oherwydd, mae Brexit yn ffenomena hollol ang-Nghymreig.  Mae’n rhesymegol, felly, nad oes gennym ni air am y gyflafan.

“Mae Brexit yn mynd yn erbyn pob tuedd sydd gennym ni fel Cymry – teyrngarwch, cyfeillgarwch, a’r gair anhygoel a greodd T.H. Parry-Williams, agosatrwydd.

“Ry’n ni yng Nghymru yn bobl hael, gyfeillgar, agored.”

Ychwanegodd Delyth, sydd newid ei phenodi yn Weinidog Cysgodol dros y Dyfodol, mai Plaid Cymru yw ‘plaid y dyfodol’.

Dywedodd:

“Gynhadledd, mae e lan i ni i benderfynu sut fath o Gymru rydym eisiau bod. Plaid Cymru yw plaid y dyfodol ac rwyf wrth fy modd o gael fy mhenodi gan ein Harweinydd Adam Price i fod yn Weinidog Cysgodol dros y Dyfodol.

“Bydd hyn yn golygu y bydd y llywodraeth Blaid Cymru fydd yn cael ei hethol yn 2021 â Gweinidog wrth galon y llywodraeth yn gyfrifol am ystyried yr hirdymor, fel bod lles ein plant a’n wyresau a’n wyrion yn cael eu hystyried wrth i benderfyniadau gael eu cymryd.

“Fe wna i yn siwr bod eu hetifeddiaeth - y genedl Gymraeg - yn cael ei feithrin a’i warchod.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.