Delyth Jewell AC yn rhoi teyrnged i’r ‘digymar’ Steffan Lewis yn ei haraith forwynol yn y Senedd

delyth1.png

Mae Aelod Cynulliad De Ddwyrain Cymru Delyth Jewell wedi rhoi teyrnged i Steffan Lewis mewn araith forwynol deimladwy yn y Senedd.

Dywedodd fod Steffan yn ddigymar ond ei bod yn benderfynol o wasanaethu ei hetholwyr yn Ne Ddwyrain Cymru i oraf ei gallu.

Dywedodd Delyth Jewell AC:

“Mae Cymru’n galaru, mae Gwent yn galaru am “Y gwrol un a gâr wlad”, fel y soniodd Gerallt am y dyn arall hwnnw ar y gorwel, sef Saunders.

“Anodd yw rhoi mewn geiriau maint y colled hwn.  Roedd y ffaith ei fod yn dod o Dde Ddwyrain Cymru yn destun cymaint o falchder i Steffan. 

“Ardal Dic Penderyn, John Frost, S.O. Davies, Phil Williams.  Nawr, mae Steffan ymhlith y cewri hyn.  Ac ryn ni yn cerdded ar eu hôlau nhw, yn ymbil arnynt i estyn llaw ac i’n rhoi ni i eistedd ar eu hysgwyddau.

“Wrth feddwl am beth i ddweud heddi, gwnes i feddwl am yr oriau dreuliais i gyda Steffan yn cerdded hyd a lled y de ddwyrain yn 2016, a’r daith gerdded ffantastig yna wnaeth ei chwaer, Nia, a Rhuanedd ei threfnu y llynedd.  Dod â phobl ynghyd yr oedd Steffan yn ei wneud, wastad.  Nid dim ond cawr, ond cyfaill.”

Ychwanegodd Delyth Jewell:

“Rwyf wedi breuddwydio bod yn y lle hwn ers amser maith – ond fyth o dan yr amgylchiadau hyn. Ond breuddwyd yr oedd hi yr un fath.

“Dysgais gan Yeats bod ‘Breuddwydion yn dechrau gyda chyfrifoldebau’.

“Mae gen i gyfrifoldeb dros bobl De Ddwyrain Cymru i wneud y gorau gallaf i, yn ogystal â chyfrifoldeb dros fy mhlaid a fy ngrŵp.

“Ac mae gen i gyfrifoldeb tuag at Steffan. Dydw i ddim yn ysgwyddo’r faich yn ysgafn. Rwy’n gwybod bod rhaid i mi roi popeth sydd gennyf drosto ef.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.