Delyth Jewell yw Aelod Cynulliad De Ddwyrain Cymru

Delyth-jewell.png

Mae Delyth Jewell wedi tyngu ei llw a’i derbyn fel aelod Cynulliad newydd dros De Ddwyrain Cymru. 

Cafodd Delyth ei geni yng Nghaerffili a’i magu yn Ystrad Mynach. Mynychodd Ysgol Bro Allta ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni cyn graddio gyda BA a gradd meistr o Brifysgol Rhydychen.

Cyn bod yn Aelod Cynulliad, gweithiodd fel ymchwilydd seneddol yn San Steffan. Yn ystod ei hamser yno chwareodd ran flaenllaw ar ymgyrchoedd arweiniodd at gyfreithiau newydd ar stelcian (2012) a thrais yn y cartref (2015). Bu hefyd yn gweithio i Cyngor ar Bopeth a’r elusen ActionAid sy’n gweithio ar faterion yn ymwneud a hawliau menywod a datblygu rhyngwladol.

Tyngodd Ms. Jewell ei llw yn breifat y prynhawn yma.

Meddai Delyth Jewell AC,

“Mae’n fraint anferthol i olynu Steffan Lewis fel Aelod Cynulliad Cymru dros De Ddwyrain Cymru. Bydd popeth y byddaf yn ei gyflawni yn fy swydd newydd yn cael ei wneud i anrhydeddu Steffan ac i gynrychioli’r bobl y gwnaeth ef eu cynrychioli mor dda.

Meddai Adam Price, arweinydd Plaid Cymru,

“Tra’n a ni mewn amgylchiadau eithriadol o drist, bydd Delyth yn gaffaeliad i grwp cabinet cysgodol Plaid Cymru yma yn ein Senedd. Bydd sgiliau a thalentau eang Delyth yn ei gwneud hi’n Aelod Cynulliad heb ei hail a chynrychiolydd arbennig – nid yn unig i rhanbarth y de ddwyrain ond ar gyfer Cymru gyfan.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.