Bydd yr ymgyrch yn dwysáu i arbed 146 o swyddi yn yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli

00_Simon_Thomas_AC.jpg

Mae swyddfa’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyhoeddi cynigion i gau Canolfan Wasanaeth Llanelli, a Chanolfannau Gwaith y Pîl, Aberpennar a Thredegar.
Bydd y newid yn golygu colli 146 o swyddi yn Llanelli.

Dywedodd AC Plaid Cymru y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas:
“Bydd y penderfyniad i symud swyddi allan o Lanelli yn cael effaith enfawr ar y dref.
Mae’r Llywodraeth Geidwadol yn San Steffan wedi anwybyddu’r sgil-effeithiau i’r economi lleol . Unwaith eto, maent yn edrych ar economi’r daenlen yn unig, yn hytrach na sut y gallwn ddechrau ail-adeiladu ein cymunedau wedi llymder.
“Ers ethol y Llywodraeth newydd, rwyf wedi ysgrifennu at Lywodraeth San Steffan, yn eu hannog i edrych eto ar yr achos dros gau swyddfeydd y DWP yn Llanelli. Y ffaith drist yw, os oes modd cael dod o hyd i lwgrwobr o biliwn o bunnoedd i’r DUP er mwyn achub Theresa May fel Prif Weinidog, yna yn sicr fe all y llywodraeth leiafrifol ddod o hyd i adnoddau ychwanegol i’r adran hon.
“Dylai’r Torïaid fod yn buddsoddi yng nghanol tref Llanelli fel y mae Cyngor Sir Gâr dan arweiniad Plaid Cymru yn wneud, nid yn tynnu swyddi allan o Lanelli.
“Bydd Plaid Cymru yn gweithio gydag eraill i ddwysáu’r ymgyrch i sicrhau’r 146 o swyddi yn y swyddfa.
“Mae’r cyhoeddiad hwn yn enghraifft arall pam y cred Plaid Cymru y dylem gael y pŵer dros ganolfannau gwaith i amddiffyn rhai o’r swyddi hyn yn Llanelli ac mewn mannau eraill.
“Unwaith eto, mae ein diffyg rheolaeth yn gadael i’r Ceidwadwyr wneud fel y mynnant â chymunedau Cymru.”
Mae AC y Canolbarth a’r Gorllewin eisoes wedi codi’r mater yn y Cynulliad Cenedlaethol yr wythnos hon.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.