Angen datganoli gweinyddiaeth les i atal digartrefedd pellach

lleswelfare.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am ddatganoli gweinyddiaeth lles er mwyn atal digartrefedd pellach.

Daw’r alwad yn dilyn argymhellion yn yr adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan bwyllgor trawsbleidiol y Cynulliad Cenedlaethol dros Gydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, Bywyd ar y strydoedd: atal a mynd i’r afael â chysgu ar y stryd yng Nghymru. Mae'r pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried gofyn am rymoedd dros weinyddu credyd cyffredinol yn debyg i'r grym sydd ar gael i Lywodraeth yr Alban.

Dywedodd aelod y pwyllgor ac ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru ar gyfer cymunedau Bethan Sayed AC,

"Mae Plaid Cymru wedi ymgyrchu'n hir dros gdatganoli gweinyddiaeth les. Ar hyn o bryd rydym yn gweld cynnydd enfawr mewn tlodi, digartrefedd a chysgu ar y strydoedd ac mae'r gofid a achosir gan system fethiedig credyd cyffredinol eisoes wedi achosi anhawsterau enfawr i filoedd o unigolion a theuluoedd yng Nghymru. Pe bai'r grymoedd dros weinyddu credyd cyffredinol wedi'u datganoli a bod lles yn cael ei reoli yng Nghymru, byddai gan Cymru y potensial i amddiffyn rhai o'n pobl fwyaf bregus rhag y polisïau gwaethaf a osodwyd gan y llywodraeth Geidwadol yn San Steffan.

Fel yr wrthblaid, mae Plaid Cymru eisiau gweld Llywodraeth Llafur Cymru yn cymryd yr un camau â'u cymheiriaid yn Llywodraeth yr Alban sydd wedi negodi setliad ariannol sy'n golygu y gall llawer o daliadau lles gael eu gweinyddu ganddyn nhw yn yr Alban a nid yn San Steffan. Mae’r ffaith fod y pwyllgor trawsbleidiol wedi derbyn argymhelliad Plaid Cymru ar gyfer datganoli gweinyddu credyd cyffredinol yn dangos bod yna gytundeb trawsbleidiol bod gan Cymru y potensial i ddiogelu ei ddinasyddion rhag bolisïau creulon San Steffan gan wneud newidiadau cadarnhaol o ran lles a fydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru.

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn ceisio newid amlder y taliadau, diddymu y diwylliant cosbi a sicrhau bod taliadau'n cael eu gwneud i unigolion ac nid i dai. "

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.