Byddai Plaid Cymru yn adeiladu tair canolfan ddiagnostig newydd i gau’r bwlch gofal iechyd

ElinJones2015.jpg

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn ceisio cau’r blwch gofal iechyd rhwng Cymru a Lloegr, medd Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru Elin Jones.

Heddiw cyhoeddodd Elin Jones gynlluniau ei phlaid i:

  • Sefydlu targed 28 diwrnod ar gyfer diagnoses;
  • Gynyddu cyfeiriadau uniongyrchol gan feddygon teulu, yn unol â chyfarwyddyd newydd NICE;
  • Greu tair canolfan ddiagnostig ymroddedig yng Nghymru er mwyn lleihau amseroedd aros ar gyfer profion diagnostig.

Dywedodd y byddai’r canolfannau yn ychwanegu at wasanaethau presennol y GIG, ac yn cynnig ystod lawn o brofion diagnostig er mwyn i gleifion gael eu trin ynghynt. Daw ei chynigion ddyddiau wedi i Ysgrifennydd Iechyd Lloegr ymrwymo ei lywodraeth i darged diagnostig o 28 diwrnod ar gyfer cleifion yn y wlad honno yr amheuir sy’n dioddef o ganser.

Byddai’r canolfannau a gynigir gan Blaid Cymru yn cael eu defnyddio fel prif ganolfannau diagnostig ar gyfer pobl a gyfeiriwyd gyda chyflyrau megis amheuaeth o ganser, yn cael eu staffio gan dîm unswydd o arbenigwyr.

Gan Gymru y mae rhai o’r amseroedd aros hwyaf yn y DG ar gyfer profion diagnostig, gyda bron i 52% o gleifion yn aros yn hwy na’r targed o chwe wythnos am brofion cystoscopy, a 32.3% yn aros yn hwy na chwe wythnos am sgan MRI.

Bydd cynlluniau Plaid Cymru yn help i ostwng amseroedd aros, ac yn helpu i bobl gael profion ac yn y pen draw, gael diagnosis yn gynt.

Dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones:

“Mae rhestri aros am brofion diagnostig yng Nghymru yn sylweddol hwy nac yn unman arall. Golyga hyn fod pobl sy’n pryderu y gallant fod yn sâl yn gorfod aros yn rhy hir am ddiagnosis.

“Yn Lloegr, dywed y llywodraeth y bydd yn sicrhau y caiff cleifion ddiagnosis canser ymhen 28 diwrnod. Yng Nghymru, byddai llywodraeth Plaid Cymru yn ceisio bod cystal a Lloegr o ran amseroedd aros a gwasanaeth.

“Mae pobl yng Nghymru yn haeddu gwell na GIG eilradd. Mae’r Llywodraeth Lafur wedi methu â chyflwyno hyn. Hyd yma, nid yw buddsoddiad Llywodraeth Cymru wedi gwneud argraff ar amseroedd aros am brofion. Mae’n rhaid i gleifion yng Nghymru aros yn hwy o lawer am y profion hyn nac yn unman arall yn y DG.

“Y llywodraeth Lafur yw’r unig blaid sy’n gwrthwynebu buddsoddi mwy o arian yn y GIG yng Nghymru, ar waetha’r ffaith fod gwasanaethau yn crefu am arian. Mae Llafur wedi rhedeg allan o arian ac yn hesb o syniadau. Mae’n bryd ei hel allan o lywodraeth.”

Am esboniad fwy trylwyr o'r cynlluniau cliciwch yma i ddarllen blog gan Elin Jones.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.